Väder Lidingö

Lidingö tisdag 27 juni 2017 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Philip Hallberg MUF 26 jun 20:24 om En epok går i graven. Idag kom LT:s sista nummer

Debatt: Ändra parkerings-reglerna på Näset

måndag 20 mars 2017 13:04

22 parkeringsplatser på Källängsvägens parkeringsplats vid Illerbacken har fått nya parkeringsregler som begränsar parkeringstiden till 2 timmar (tidigare var det 7 dygn). Syftet sägs vara att begränsa antalet långtidsuppställda bilar, för att gynna affärsinnehavarna. Jag föreslår att åtminstone hälften av dessa parkeringsplatser bör få längre parkeringstid, förslagsvis till 24 timmar, så de boende i området inte måste gå ut varannan timme och flytta bilen. Det skriver Göran Tegnér (L) i nedanstående debattartikel.

Jag har tagit ett nämndinititativ till att ändra parkeringsreglerna på Näset!

Den 14 december 2016 antog Tekniska nämnden nya parkeringsregler på Näset. Förslagen trädde i kraft den 1 januari 2017. Nu läste jag i Lidingö Tidning den 3 mars 2017 att ”P-regler får skarp kritik”.

Det visar sig att cirka 22 parkeringsplatser på Källängsvägens parkeringsplats vid Illerbacken har fått nya parkeringsregler som begränsar parkeringstiden till 2 timmar (tidigare var det 7 dygn). Syftet sägs vara att begränsa antalet långtidsuppställda bilar för att gynna affärsinnehavarna.

Många tidigare parkerade bilar ansågs inte vara från Näset, vilket skulle vara ett skäl till att begränsa långtidsparkeringen där. Men enligt de kartor som vi ledamöter fick den 31 maj 2016 av förvaltningen visade det sig att hela 74 % av bilarna kom från närområdet mellan klockan 16 -18, samt 98 % klockan 20 - 22. En del av de s.k. "utsocknes" bilarna kan ju faktiskt också vara firmaregistrerade bilar, vars nyttjare ändå bor på Näset.

Jag är beredd att föreslå att åtminstone hälften av antalet parkeringsplatser på det aktuella området bör få en längre parkeringstid, förslagsvis till 24 timmar, så att de boende inom området inte måste gå ut varannan timme och flytta på bilen.

Jag skulle först vilja få svar på följande frågor från Tekniska förvaltningen:
1. Hur många affärer finns det på Näset?
2. Finns det någon analys av parkeringsbehovet för affärsidkarna?
3. Hur stort är deras behov av korttidsparkering i antalet platser?
4. Skulle hälften av nuvarande antalet p-platser vara tillräckliga som korttidsplatser (2 timmar) för affärsidkarna?

Om svaret på fråga 4 är ja, d.v.s. att hälften av parkeringsplatserna räcker för affärsinnehavarnas behov, då är mitt förslag att hälften av p-platserna skyltas om till 24-timmarsparkering och hälften bibehålls som 2-timmarsparkering. Om andelen skulle visa vara ännu lägre, bör andelen med 24-timmarsparkering öka i motsvarande grad.

Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden

Dela Debatt: Ändra parkerings-reglerna på Näset

Kommentarer

Göran Tegnér, ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden 2017-03-22 14:31

Svar till Peter Ahlsson:

Av det som jag kan utläsa av handlingarna stod det ingenting om ändringar utmed Illerbacken.

Svar till Kerstin Norberg och Karl Johan Sandels:

Tack, Kerstin, för Din beskrivning av historiken om det breda övergångsstället.

I beslutsunderlaget från tjänstemännen inför Tekniska Nämndens möte den 8 juni 2016 om cykelbanan vid Källängsvägen stod det bara att: ”... längsgående parkeringar utmed Källängsvägens västra sida utgår. I området finns dock tillräckligt med parkerings-möjligheter”. Det stod inte ett ord om att det gällde så många som 40 parkeringsplatser. Detta stod inte heller i bilagan från Tyréns (”Parkeringsutredning Källängsvägen”) som tjänsteskrivelsen hänvisade till.

Hade jag vetat detta hade jag dragit i nödbromsen innan mötet. Jag var inte närvarande vid nämndmötet den 8 juni 2016 (jag var bortrest då), så jag känner mig inte delaktig i beslutet om den cykelbanan. Min ersättare var utomlands och Centerns representant blev hastigt sjuk inför mötet. Beslutet klubbades igenom av M+LP+KD+MP-ledamöterna.

Nu försöker jag att lindra en del av nackdelarna med mitt förslag.

Karl Johan Sandels 2017-03-21 20:42

Hej Göran !

Vill du vara vänlig och förklara för en vanlig Näsetbo varför vi som bor på Näset behöver 80 meter snabb cykelväg?

Varför ska vi vårda minnet av det totala misslyckande som ni nu plöjt bort och asfalterat över på Norra Kungsvägen ?

Börja i rätt ända !

Laga det ni saboterat först, jollra om P-platser och bestämmelser sedan. Hade Källängsvägen fått vara ifred hade du kunnat ägna dig åt annat!

Mvh

Kjs

Kerstin Norberg 2017-03-21 20:11

Göran Tegnérs fråga om hur många affärsinnehavare det finns på Näset är relevant. Det dräller inte av butiker här. Men när bostadskvarteret Mården byggdes för ett antal år sedan fick kommunen för sig att ta bort ett antal parkeringsmöjligheter på Källängsvägen för att anlägga ett orimligt brett övergångsställe mellan Mården och Källängstorget. Där hade tidigare ganska många lunchätare, som skulle till Näsets restaurang, parkerat. Då försvann den möjligheten.
Annars är det ju så att det inte är dagtid de stora problemen att hitta p-plats på Näset är, utan kvällar och nätter för de boende. Inte minst sedan den överdimensionerade cykelbanan tillkom, som tog bort omkring 40 p-platser.

Peter Ahlsson 2017-03-20 14:27

Ni skulle göra fler rutor på illerbacken inget har hänt. Plus att ni skriver endast personbilar för oss som bor på illerbacken och är lite äldre är det uppskattat att inte behöva bära så långt.
Som det är idag är det Polska firmabilar (lastbilar) som kan stå där vecka in och vecka ut.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google