Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

"Vem är detta bra för?"

lördag 29 juni 2013 10:21

Bebyggelsen på Lidingö har hittills kännetecknats av rymd, ljus och grönska. ”Sköna bygd så täckt belägen” har fortfarande känts som en riktig beskrivning. Att få bo så har känts privilegierat. Man känner sig fri och avstressad i sin bostadsmiljö.

Förslagen till ny planering som presenterats, både de något mindre grova och de allra värsta, illustrerar talesättet att ”såga av den gren man sitter på” mycket bra.

Arkitekturens utformning påverkar oss alltid. I språket har rumsliga begrepp även fått överförd betydelse efter hur de påverkar oss: högt/lågt i tak, instängd osv. ”Förtätning”.används gärna i debatter som om det vore ett kvalitetsbegrepp. Ordet betyder bara att det är tätt, trångt, ont om utrymme. Känner man sig trängd blir man lätt nervös, aggressiv och/eller apatisk. Vantrivsel göder förslumning.

FRÅGOR:

 • Varför den oerhört klossiga och avvisande fronten mot bron och Stockholmmsstranden?
 • Varför förstår man inte, att det inte är för att bo ”förtätat” människor vill flytta till Lidingö?
 • Varför förstöra fina områden som har kvaliteter som gjort dem välkända långt utanför Lidingö?
 • Varför därmed drastiskt sänka värdet på lägenheterna i de drabbade områdena?
 • Varför förstöra ett ovanligt snyggt och trivsamt centrum där kultur, myndigheter och affärer möts i en öppen och inbjudande miljö?
 • Nu när grönskan, som var en del av stadshusets gestaltning, vuxit upp och visar byggnaden så som den är tänkt, varför då riva den?
 • Varför förslösa pengar, miljö och arkitektoniska värden på att flytta Stockholmsvägen?
 • Varför dra Lidingöbanan till centrum? Det blir enormt dyrt – och opraktiskt. Bussar är mer flexibla. De blir inte stående på grund av lövhalka eller elavbrott. De kan vid behov ändra färdväg och köra runt trafikhinder.
 • Är hela det klumpiga projektet egentligen ett sätt att finansiera spårvagnen?
 • Varför inte på ett varsamt sätt bygga in litet nytt i flera bostadsområden över hela Lidingö?
 • Slutligen – en användbar fråga att ställa sig inför ett val är: Vem är detta bra för? Lidingös miljö, karaktär, lidingöborna eller något annat?

Bibbi Mayrhofer

Dela "Vem är detta bra för?"

Kommentarer

Robert 2013-07-07 21:21

Det må vara att Björn Tarras-Wahlberg tycker att det vore sympatiskt om jag avstod min rätt att förbli anonym på ett debattforum men förbehåller mig rätten att så förbli. Ta tag i sakfrågan istället.

Själv tycker jag att det vore betydligt mer sympatiskt om Tarras-Wahlbergs i debatten inte framhärdade med sin desinformation angående den kommunala utjämningens effekter.

Trodde i och för sig att vi hade avslutat den diskussionen då jag utgick ifrån att Tarras-Wahlberg tagit förnyad kontakt med Finansdepartementert efter vår förra debatt i anslutning till Lidingösidans artikel om Stormötet i Torsvik och insett att han missförstått den information han fått därifrån .

Bäste Tarras-Wahlberg det säger väl sig självt att om EN ny invånare kommer till ön så inte går väl nästan hela dennes kommunalskatt tillbaka till staten genom utjämningen, eller?!

Det är ingen skillnad om det flyttar in en, hundra eller tusen nya invånare. Det är det totala SKATTEUNDERLAGET som ökar – INTE SKATTEKRAFTEN som utjämningen grundar sig på !

Faktiskt rätt pinsamt att en fd VD för Skattebetalarna och numera generalsekreterare för World Taxpayers Associations är så dåligt insatt i utjämningssystemet och inte kan skilja på en kommuns skattekraft och samlade skatteunderlag trots ingående samtal i frågan med företrädare för Finansdepartementet.

Jag kommer helt säkert att vara med den 16 september i Ansgarskyrkan och utgår ifrån att då få höra Tarras-Wahlberg redogöra för att han misstagit sig i frågan om utjämningen och kommunalskatten vad avser nya lidingöbor. Om inte får jag väl hjälpa till på traven.

Var jag står i utbyggnadsfrågan har inget som helst att göra med hur den kommunala utjämningen fungerar. I den frågan är jag väl fortfarande en Tomas Tvivlaren och fortsätter att intresserat följa debatten.

Björn Tarras-Wahlberg 2013-07-07 18:43

Det vore sympatiskt om “Robert” ville presentera sig under sitt fulla namn och inte endast med ett förnamn. Detta skulle ge större tyngd och trovärdighet åt hans resonemang. Det är nämligen lätta att polemisera och kritisera när man inte behöver står för det man skriver.

För att åskådliggöra skillnaden är det som dueller i gamla tider där den ena parten står mitt på torget i full dager och väntar på sig motpart som istället skjuter från ett bakhåll där ingen kan se honom. Sådant beteende ansågs vara helt förkastligt och mot alla regler. Det borde det också vara idag!

Dessutom vore det lämpligt om “Robert” visade var han står i frågan om de tilltänkta planförslagen. Om detta säger han intet i båda sina inlägg.

När det gäller vår diskussion om den kommunala skatteutjämningens negativa effekter på skatteunderlaget för de nyinflyttande Lidingöborna grundar jag mina slutsatser på två samtal som jag hade med experten på Finansdepartementet i denna fråga samma dag som Stormötet ägde rum i Torsviks skola.

Att utjämningsskatten är negativ för Lidingö om programförslagen genomförs är självklar – men frågan gäller alltså hur negativ?

Jag befinner mig nu i Orienten och har svårigheter att nå folket på Finansdepartementet, som dessutom nu är på semester. Men vi kommer att redovisa sakfrågan vid Partiutfrågningen i Ansgarskyrkan måndagen 16 sept kl 18.30 – dit “Robert” självfallet är välkommen.

Robert 2013-07-06 14:32

Utan att ta ställning i själva sakfrågan om vem utbyggnaden eventuellt skulle kunna tänkas vara bra för tvingas jag konstatera att Björn Tarras-Wahlberg med en häpnadsväckande envishet fortsätter att i debatten hävda att vi genom skatteutjämningen skulle gå miste om nästan hela den kommunalskatt som de nyinflyttade skulle bidra med.

Detta är helt fel och har tidigare avhandlats i debattinlägg i anslutning till Lidingösidans artikel om stormötet i Torsvik.

Trots kontakter med handläggare av den kommunala utjämningen vid Finansdepartementet har Björn Tarras-Wahlberg inte förstått, eller velat förstå, skillnaden mellan en kommuns SKATTEKRAFT (= beskattningsbart underlag per invånare) i förhållande till riksgenomsnittet och en kommuns samlade SKATTEUNDERLAG.

Det är helt riktigt att ökar SKATTEKRAFTEN, alltså inkomsterna PER INVÅNARE i förhållande till riksgenomsnittet så försvinner lejonparten av de ökade skatteintäkterna genom utjämningen. Men ökar det totala SKATTEUNDERLAGET genom att nya invånare med nya inkomster flyttar in så betyder inte det att underlaget per invånare och alltså SKATTEKRAFTEN och därmed utjämningsavgifterna också ökar! Skattekraften kan faktiskt t o m minska.

Idag försvinner netto cirka 10-12 procent av intäkterna genom utjämningen. Skulle de nya lidingöborna tjäna exakt lika mycket som nuvarande genomsnittet på ön kommer, allt annat lika, skattekraften att vara oförändrad och kommunen att få behålla ca 85-90 procent av de nyinflyttades skatteintäkter och ingenting annat.

Från nästa år skärps utjämningen under några år framöver därav har jag sträckt mig till att vi kan tänkas tappa runt 15%. Detta gäller då både kommunalskatten från nuvarande som de eventuellt nya invånarna.

Hoppas att jag nu för sista gången hört/läst Björn Tarras-Wahlbergs påstående om att vi genom utjämningen blir av med nästan all kommunalskatt de nyinflyttade skulle bidra med. Det bygger på ett fatalt missförstånd från hans sida. Skulle påståendet återkomma ännu en gång kan jag inte tolka det på annat sätt än att man medvetet far med osanning vad gäller just denna detaljen.

Björn Tarras-Wahlberg 2013-07-06 06:24

Tack Bibbi Mayrhofer för dina högst relevanta frågor.

Vem är planförslagen bra för? Svar: För ingen! Förslagen är destruktiva för samtliga Lidingöbor. Därvid har du helt rätt!

För mig är det fullkomligt obegripligt att den politiska ledningen med M, FP och KD släpper igenom allt detta i en tung byråkratisk och mycket kostsam process. Det är rent ut sagt genant!

Vid vårt Stormöte i Torsviks Skola meddelade jag att förslaget dessutom skulle innebär en ekonomisk katastrof. Den kommunala skatteutjämningen, som redan drabbat Lidingö så hårt, berövar Lidingö på praktiskt taget hela den kommunalskatt som de nyinflyttade skulle bidra med!

Välkommen till vår utfrågning av alla partier i Ansgarskyrkan måndagen 16 sept. kl 18.30.

Det mötet blir avgörande för Lidingös framtid – och även för den politiska majoritetens framtid.

Tag med så många som möjligt och utnyttja din demokratiska rätt att förklara – och säga ifrån!

Välkomna,
Björn Tarras-Wahlberg
För Aktionsgruppen Rädda Lidingö – Bevara Torsviksberget

PS: Handeln kan behöva förstärkas. Den måttfulla utbyggnaden av Centrum som arkitekten Gabriel Herdevall redovisade vid Stormötet tycks alla gilla.

Lars 2013-07-03 15:19

Bra rutet Bibbi! 100% rätt tolkat.

Nicole Ekstam 2013-06-30 22:25

Mycket bra, genomtänkt och förståndiga frågor du ställer Bibbi. Det känns som om att luften gått ur det hela lite nu, men detta är fortfarande högaktuellt.

Samhället, vi människor och allt tycks idag vara renoveringsprojekt. Det kan bli bättre, större och snabbare. Utbud och efterfrågan, enligt vem?

Visst finns det saker som ön saknar och definitivt kan förbättra men inget av det finns med i de 5 förslagen som presenterats. När den första broschyren kom förra våren så såg det mest ut som reklam för den senaste sommarglassen. Rosa till utseendet, intetsägande och harmlös. Tänk så många miljoner som lagts på att ta fram dessa förslag, som inte ens är faktiska.

Ordet demokrati känns utslitet. Nu, när man kan ta del av alla synpunkter som kommit in till samrådet så är det inte mycket som klingar rätt med det som lagts fram.

Jag står fast vid att Lidingö behöver sin egen arbetsförmedling, försäkringskassa, en KO (konsumentombudsman), ny simhall, 2 gymnasieskolor och en alltid närvarande polis.

ulla lönn 2013-06-29 12:14

Tack Bibbi för att du tydliggör i ord, vad så många Lidingöbor tänker och tycker. Jag instämmer till hundra procent i alla dina synpunkt. BRA!!! och Tack

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google