Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

"Utveckla Lidingö Centrum nu!"

onsdag 11 september 2013 15:15

Det är många som tycker till om Lidingö Centrums vara eller icke vara, och det känns inspirerande med ett stort engagemang. Men jag vill nu kommentera en del anonyma ¨tyckare¨ som kommer med s.k. sanningar belagda med faktafel. Jag ber redan nu om ursäkt för den långa texten, men vill försöka vara tydlig.

1. Sträckan från Torsvik till Valparaiso är cirka 2,5 km, alltså en rask promenad på cirka 25 minuter enkel tur. Hur lång tid det tar från Rudboda, Sticklinge, Gåshaga kan intresserade räkna på själva.

2. Valparaiso planeras för cirka 60.000-80.000 kvm kommersiella ytor. Titta på skisserna och se att det är 2 våningar butiker och 4-5 våningar kontor. Det skulle kunna innebära omkring 15.000-20.000 kvm handel, om det blir klart i den formen. (Handelsytorna omprövas efter SEB:s beslut att inte flytta dit sitt kontor).

Lidingö Centrum är idag ca 8.500 kvm, en tillbyggnad kan ge 6.000 – 8.000 kvm. Införlivas stadskärnan inklusive Torsvik så har vi vips en handelsyta på ca 20.000 kvm. I en trevlig, upplyst, trygg stadsmiljö utan inglasade tomma gallerior, men med kaféer, service, mötesplatser. Det är väl en trevlig vision.

Jag har skrivit det förr och gör det igen, man kan dela in handel i tre kategorier. Service, t.ex. frisör, skönhetssalonger, vård. Dagligvaruhandel, t.ex. matbutiker, tobak, blomsteraffär, restaurang. Sällanköpshandel, t.ex. modebutiker, radio&tv, elektronik, inredning, ur, optik, guld.

När det gäller våra mycket uppskattade stadsdelscentrum (Rudboda, Käppala, Näset, Larsberg etc.) så är de lämpade för service och dagligvaruhandel. Detta beroende på att det inte krävs så många boende i närområdet, och att den typen av handel är rent ärendeorienterad.

För sällanköpshandel är det annat. Man behöver hjälp av varandra för att bidra till ett gemensamt serviceutbud, dessutom krävs ett mer komplett utbud för att servicen skall uppfattas som tillräckligt god. Gärna skall kultur, mötesplatser, kaféer, restauranger finnas i direkt närhet.

Idag behålls ca 25% av Lidingöbornas köpkraft på ön, 75% lämnar ön, inte alltid för att man inte gillar att handla på Lidingö, utan många gånger för att man inte hittar det man söker. Det finns idag kö för att etablera handel på Lidingö, men det finns inte lämpliga lokaler. Så med rätt lokal i rätt läge kanske Clas Ohlson vill öppna på ön.

Det är det vi vill bidra till, vi vill att fler skall kunna uträtta fler ärenden på Lidingö, det skall vara bekvämt, miljösmart och trevligt. Vår ambition är inte att konkurrera med Stockholms City, nya anläggningar i Solna eller Täby. Vi vill vara ett bra alternativ för Lidingöborna, det är vår ambition. Vi har en stark tro på att vi kan lyckas attrahera ca 30% av Lidingöborna att uträtta ärenden på hemmaplan, kanske 35%. Det uppnår vi genom att tillföra nya ytor. På köpet tryggas närservicen. Detta visas med all tydlighet i WSP:s handelsutredning.

Men, det finns utrymme även för dem som vill lämna ön, eller driva kampanjer mot att vi inte behövs, eller vill betala tullar och parkeringskostnader.

Vi har frågat många Lidingöbor (se tidigare debatt) och många vill ha en bättre service på nära håll och många vill träffas, handla, och umgås i Lidingös framtida stadskärna. Det är för er vi skall göra detta. När vi är klara kanske ni andra också vill hälsa på, ni är alltid hjärtligt välkomna.

Roland Rothman
Ordförande Lidingö Centrums Företagarförening

Dela "Utveckla Lidingö Centrum nu!"

Kommentarer

Bosse 2013-09-19 17:43

Roland och Helena det vi nu vet efter samrådet är att.

”De Lidingöbor som har utnyttjat sin rätt att yttra sig har dömt ut samtliga de fem s.k. framtidsbilder som den politiska majoriteten presenterat”.

”75 % vill inte ha någon förändring alls eller ha en småskalig förändring med lägre befolkningsutveckling än de fem presenterade förslagen.”

Helena du Rées (MP) vädjar ”att våra politiker inte skall låta sig styras av ett fåtal högröstade individer”. Om Helena anser att de Lidingöbor som i samrådet röstat emot hennes/MP:s vilja skall ignoreras av de styrande politikerna tyder detta på en skrämmande odemokratisk inställning hos henne och MP.

Att MP nu som enda parti på Lidingö fortsätter att driva att Lidingöbanan skall dras om via Lidingö Centrum och Torsvik tyder på bristande ekonomiskt ansvar samt oförmåga att inse de många trafik- och miljömässiga nackdelarna med en sådan omdragning av Lidingöbanan.

Det enda rimliga, efter samrådets resultat, är att göra en begränsad utbyggnad av affärslokaler och bostäder på de två befintliga parkeringsplatserna intill Lidingö Centrum. Dessa två parkeringsplatser har en total yta på ca 8500 kvm (5500 + 3000 kvm). Detta betyder att det ryms följande om man bygger fyravåningshus med två källarevåningar under varje hus.

1. Ca 8000 kvm affärs- och kontorslokaler i gatuplanet.
2. Ca 24000 kvm bostäder.
3. Ca 16000 kvm parkeringsplatser i källarvåningarna.

Och allt detta blir då beläget inom samma område som nuvarande Lidingö Centrum. Området/gatan mellan huset där Coop och Systemet nu finns och det nya huset på den mindre bef. parkeringsplatsen kan om så önskas byggas in med ett väderskyddande tak.

Att sprida ut butiker mellan Lidingö centrum och Torsvik, som är ett avstånd på ca 900 meter, skulle vara direkt olämpligt då folk vill kunna smidigt handla i olika butiker utan stora gångavstånd.

Detta är en balanserad och optimal utbyggnad som inte kräver att hus rivs eller att stora infrastrukturinvesteringar utförs. Det är bra att Roland Rothman nu har balanserat sina önskemål till ca. 6000 – 8000 kvm nya handelsytor.

Ev. kan också en mindre överdäckning av Södra Kungsvägen utföras om det minskar bullernivåerna. Men vad jag hört är det bullret från Lidingöbron som mest stör t.ex. de boende på Torsviksberget och då hjälper ingen överdäckning. Det är då mer effektivt och ekonomiskt att byta till ljudisolerade fönster i de störda fastigheterna som då dessutom ger lägre energiförbrukning.

Tyvärr är det nu bara att inse att de ca 23 mkr Lidingös styrande politiker lagt ut på konsulter plus ca 4 mkr för stadens egen personal är förlorade för oss skattebetalare.

Magnus 2013-09-18 18:21

Jag blir så oerhört trött av att höra på alla motståndare till alla typer av förändringar. Om de som aldrig vill ha någon förändring alltid får bestämma så hade vi troligen fortfarande bott kvar i lerhyddor. Givetvis är det bra med en debatt om stadsplaneutveckling, men de som syns i den är oftast de som bor i närområdet som får en förändring. De hittar oftast nackdelar med förändringen och missar alltid de förbättringar som faktiskt kommer med förändringen.

Så här lät det i Paris på 1800-talet när man debatterade en förändring av stadsbilden:

“We, writers, painters, sculptors, architects and passionate devotees of the hitherto untouched beauty of Paris, protest with all our strength, with all our indignation in the name of slighted French taste, against the erection…of this useless and monstrous Tower … To bring our arguments home, imagine for a moment a giddy, ridiculous tower dominating Paris like a gigantic black smokestack, crushing under its barbaric bulk Notre Dame, the Tour Saint-Jacques, the Louvre, the Dome of les Invalides, the Arc de Triomphe, all of our humiliated monuments will disappear in this ghastly dream. And for twenty years…we shall see stretching like a blot of ink the hateful shadow of the hateful column of bolted sheet metal”

Jag tror att de flesta Parisare idag faktiskt är ganska glada över Eiffeltornet(http://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_Tower). Tänk hur mycket bra som aldrig har byggts för att lokalopinionen är emot det.

Hur är det sen med de som inte syns i debatten? De som saknar bostad för att vi är för fega att ordna nya bostäder och förändringar av vår stadsmiljö?

Helena du Rées 2013-09-17 13:04

Roland Rothmans visioner handlar om sådant som gynnar hela Lidingö. Flertalet som inte vill ha en utveckling av Centrum/Torsvik talar i ett mycket snävt egenintresse. Jag hoppas fortfarande att våra politiker värnar långsiktiga intressen och inte låter sig styras av ett, i sammanhanget, fåtal högröstade individer.

Magnus 2013-09-15 17:14

Någon som tänkt på att vi bor granne med Stockholm och att det är i kombination med en känsla av att vara på landet men ändå så nära Stockholm som gör Lidingö så populärt? Förra gången Lidingö stad hade stora planer för Lidingö C så slutade det med en mindre utbyggnad till ett populärt centrum som inte blev för stort. Jag hoppas att det blir likadant denna gång. Varför måste vi ha så mycket handel på Lidingö? Är det för att få handla som alla flyttar till Lidingö?

Jag förstår inte alls denna panik över att få hit fler butiker till ön när vi bor granne med Stockholm. Att locka med golfspel till en klubb som har minst 15 års kö känns lite märkligt minst sagt. Ska vi ha så många fler bostäder så krävs en till bana. Var ska den läggas?

Ser med bedrövelse hur man vill förändra Lidingö till ett Täby eller Nacka. Hur länge blir centrum dessutom en byggarbetsplats? 5 år? 10 år?

Tunnel känns också helt onödigt dyrt. Till vilken nytta? Att däcka över Södra Kungsvägen känns mycket mer rimligt. Här kan väl absolut bebyggas med bostäder och även anlägga gröna ytor. Detta ger fler bostäder men utan att befintlig yta krymps eller förtätas.

Patrik Sandström 2013-09-12 13:42

Miljöpartiet på Lidingö har som enda parti drivit både en omdragning av Lidingöbanan till centrum och att utvecklingen av centrum ska lyftas ur folkomröstningsprocessen och starta genast. Detta för att möta konkurrensen från Norra Djurgårdsstaden. Vi vill ha ett levande centrum på Lidingö med varierat utbud av handel, service, kultur och mötesplatser.

I en modern stadsplanering ska det vara enkelt att bo, arbeta och resa hållbart. Då behöver man prioritera bostäder med närhet till gång, cykel och spårtrafik, men också närheten till service, handel, kulturliv och mötesplatser. Det är också så många människor vill bo idag, och är villiga att betala för, visar t ex undersökningar från bostadsmäklare.

Att dra om Lidingöbanan till centrum och skapa en knutpunkt för kollektivtrafiken skulle öka handeln, men också ge lidingöborna möjlighet att handla på vägen hem från jobbet, eller på väg någon annanstans. Det skulle också reducera behovet av nya och kostsamma parkeringsplatser.

Miljöpartiet är positivt till ökad direktdemokrati med t ex utökade samråd och folkomröstningar med två tydliga alternativ/vägval. Därför står vi bakom en folkomröstning om minst ett av alternativen har Lidingöbanan via centrum, samt att utvecklandet av centrum påbörjas genast. Det kan inte vänta ytterligare minst ett år.

Patrik Sandström
Miljöpartiet, ersättare i kommunstyrelsen

Anders Odéen 2013-09-11 20:13

Bra och saklig redogörelse Rolle! Det handlar framför allt att om att med hjälp av raska politiker och kloka fastighetsägare att få igång processen. Dessutom att övertyga lidingöborna om att begreppet “handel föder handel” är grundläggande för att vi ska kunna få tillgång till butiker och service på hemmaplan och samtidigt informera de nära 30.000 som förväntas bosätta sig i Norra Djurgårdsstaden samt området som sträcker sig bort till Loudden. Vi måste hjälpa dem att lära känna sin närmaste granne Lidingö, med trivsamma handelsplatser, fina promenadvägar, golf, båtliv och badplatser mm. Därför har vi i år, av olika orsaker, valt att förlägga LidingöMässan till Frihamnen den 12-13 oktober. Avsikten är att redan nu visa upp ett blomstrande Lidingö med handelsplatser, hantverkare och service på mycket närmare håll än invånarna på Östermalm och Gärdet ens har en aning om. Jag skulle gärna marknadsföra frasen “Du vet väl att du bor granne med Hälsans Ö”…. Med LidingöMässan vill vi starta kampanjen och vår förhoppning är att såväl politiker som näringsliv hänger på och ser alla möjligheter och inte hot och problem. Det är nu vi kan lägga grunden och det innan Valparaiso är verklighet… Så sätt fart på byggandet av framtidens fina och trivsamma Lidingö Centrum.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google