Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

"Tanken på en folkomröstning bör snarast avfärdas"

tisdag 11 juni 2013 21:12

Förfaringssättet att lägga fram detta omfattande material för att inhämta lidingöbornas synpunkter är oacceptabelt. Det fungerar inte. Även om många yttrar sig så blir det ändå en försvinnande liten del av lidingöborna som gör det. Det duger inte, eftersom det skall ligga till grund för utformningen av alternativ för en folkomröstning. Samrådet blir då i praktiken en första valomgång i folkomröstningen, men utan alla de arrangemang som garanterar ett rättvist val. Det blir de mest skrivkunniga som avgör.

Planprogrammet är utformat utan någon som helst känsla för Lidingös traditioner och för lidingöborna. Det innehåller en rad komponenter som är helt orealistiska och sannolikt omöjliga att genomföra. Den glättiga broschyren och filmen är vid första påseende tjusiga, men vid närmare studium ser man att det är ett hopkok av varjehanda fantasifulla påhitt i en förförisk förpackning.

Att arrangera en folkomröstning för val av olika planförslag är oerhört oklokt. Det låser ju den framtida planeringen för mycket lång tid framöver. Bättre är att föreslå en rimlig utbyggnad av området, som kan förväntas accepteras av en majoritet och genomföra detta inom rimlig tid. Sedan kan nya planeringar ta vid i framtiden.

Att flytta Lidingöbanan är ett helt orealistiskt hugskott, som bör förkastas direkt. Det är otänkbart att SL skulle vilja medfinansiera detta. Dessutom är det i praktiken ingen vits med det.

Att göra en tunnel är också mycket långsökt och sannolikt inte ekonomiskt försvarbart.

Tanken att riva stadshuset är kanske den mest absurda idén i hela planförslaget.

Sammanfattningsvis tycker jag att Lidingös köpcentrum gott kan byggas ut för en utökad handel och med fler bostäder. Diket i infarten till ön bör absolut överdäckas. Det är en gammal idé som nu bör realiseras.

Tanken på en folkomröstning bör snarast avfärdas.

Detta är mina synpunkter på planprogrammet Centrum/Torsvik.

Staffan Anderberg

Dela "Tanken på en folkomröstning bör snarast avfärdas"

Kommentarer

Anders Odeen 2013-06-17 19:59

Och så bygger vi en spårvägsdepå innan “projekt ny Lidingöbro” är färdig och presenterad för oss skattebetalare… och medan vi väntar på detta, pågår förhandlingar om huruvida gamla bron skall renoveras för xx miljoner för att kunna vara öppningsbar fram till en eventuell rivning! Ingen verkar ha riktig koll… Inte ens konsulter verkar kunna lösa detta! Tur att vi betalar skatt så att leken kan fortsätta!

Henry Duhs 2013-06-17 18:50

Instämmer med Staffan.

Varför inte lika väl folkomrösta om hur långt ett snöre bör vara.

Om en förtätning ska bli aktuell fordras att en försörjning med kollektivtrafik samtidigt kan ske. Det stavas tunnelbana. Nu är det kortet bortspelat på grund av en synnerligen klantig förhandling med SL. På grund av upprustningen av Lidingöbanan sitter lidingöborna med Svarte Petter och små möjligheter att bygga tunnelbana.

Nya bostäder utan tunnelbana kommer kräva stora ytor för biluppställning som inte finns.

I norra Djurgårdsstaden byggs nu en stadsdel med 0,3 bilplatser per hushåll och ingen vettig kollektivtrafik. Det ska bli intressant om det går att sälja bostäder i detta område.

Är det något vi borde ha folkomröstat om så är det huruvida lidingöborna skulle vilja ha tunnelbana eller ej. Det är dock överspelat nu.

Henriette Torsvik/Herserud 2013-06-16 17:11

Mycket vettiga åsikter, Staffan!

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google