Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

"Spara brobergen för framtiden"

lördag 15 juni 2013 00:23

2.800 nya bostäder betyder att 2.200 fler bilar ska parkeras. Varje bil beräknas behöva 20 m2 för uppställnings- och anslutningsytor. Det innebär minst 44.000 m2 eller 4,4 Ha eller 11 fotbollsplaner! Till detta kommer p-platser för butiker och arbetsplatser där det redan idag saknas p-platser och smidiga till- och frånfarter. Och så det där med infartsparkering.

Någon måste få mig att förstå hur man ska kunna bygga så många bostäder och p-platser i Centrum/Torsvik utan att förstöra Lidingös karaktär av grön, trevlig småstad till att bli ett tätbebyggt höghusområde med storstadskaraktär. Hur bra är det för Lidingös varumärke?

Visst behöver vi fler bostäder, ett bättre centrum och sammanhållet Centrum/Torsvik. Men låt oss klara det med max 1.000 bostäder och koncentrera byggandet till området mellan Statoil och p-platserna i centrum. Spara brobergen för framtiden. Då kanske det går att bevara småstaden, trivseln och slippa få hit storstadens trängsel och stök. Det hör hemma på andra sidan bron.

Lars J

Dela "Spara brobergen för framtiden"

Kommentarer

Sture Lind 2013-07-01 23:34

Stina,

det är helt riktig att unga idag inte prioriterar bilism. En hållbar planering bör baseras på god infrastruktur. Det är då tunnelbana till Lidingö som borde vara grundförutsättningen för en eventuell utbyggnad av Torsvik och Centrum, TC.

Ingen tunnelbana, ingen utbyggnad av TC.

Det är ett hållbart och robust trafiksystem som redan på 1960-talet var tänkt att dras till Lidingö centrum.

De beslut som nu är fattade, att prioritera Lidingöbanan, är ett kvalificerat resursslöseri av sällan skådat mått.

Om inte en tunnelbana kommer till Lidingö kommer troligen inte värdet på byggrätterna göra att Lidingö stad får tillräckligt betalt för marken.

Med andra ord är hela utbyggnaden av TC dömd att misslyckas då Lidingös politiker inte lyckats förhandla bättre med SL och Landstinget. Om 50 år kanske TC kommer byggas ut om då samtidigt en tunnelbana byggs. Fram till dess kan vi alla lyssna på gnisslet från Lidingöbanan och begrunda det felaktiga beslutet att satsa pengar på upprustningen av Lidingöbanan.

Stina 2013-07-01 22:16

Kolla gärna framtiden. I Stockholms län (alltså inkl Lidingö) har 60 procent av 18-24 åringar inget körkort, ännu färre har egen bil.

http://www.byggindustrin.com/nyheter/flexibla-parkeringsnormer-kan-ge-fler-bo__10579

Lars J 2013-06-17 11:23

Klas
Där det går att gräva ner ja. Men att spränga ner ett garage är så dyrt att det inte lönar sig och brobergen är bara berg, liksom det mesta av Stockholmsvägen och centrum. Dilemmat är att ju mer man måste spränga, desto högre måste man bygga för att det ska gå ihop. Och detta gäller hela Centrum/Torsvik. Finns det inte plats för vägparkering återstår p-hus – det kommer att behövas flera i Centrum/Torsvik.

Brobergen är porten till det gröna Lidingö. Att belamra bergen med dyra bostadsrätter kommer bara göra byggherrarna glada. Jämför gärna med bostäderna nedanför Foresta. Spara brobergen för framtiden.

Klas 2013-06-16 23:25

Du har inte tänkt på att man ska gräva ner p-platserna under jord, anslutning till fastigheterna?
Det är så man bygger nu för tiden. Reducera markparkeringen till ett lågt antal och gräv ner boendeparkeringarna
Klas.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google