Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

MP: Ev. folkomröstning avgör Lidingöbanans dragning

torsdag 5 september 2013 15:47

Tack för alla synpunkter om riktningen för Centrum-Torsviks-området. Materialet är omfattande, så vi ska inte dra förhastade slutsatser, men inte heller glömma förutsättningarna. Vi politiker är valda till att styra över den vidare processen. Samrådet var ett tidigt tillfälle för alla Lidingöbor att ge kvalitativa synpunkter.

Det var ingen mätning och ingen omröstning. Därför kan siffror och tårtdiagram ge fel intryck. 95 % av Lidingöborna har inte svarat och inte föreslagit hur det illustrerade underlaget kan användas eller bearbetas. Dryga 2 000 svar från samrådet är ändå ett mycket bra utfall. Vi fångar ett brett spektrum av perspektiv och värderingar. Några önskar sig treglasfönster mot bullret, andra vill ha skyskrapor och pariserhjul.

Alla Lidingöbor kan få rösta om den vidare utvecklingen. Men det förutsätter ett tydligt vägval med två alternativ. Åtminstone ett av alternativen ger en omdragning av Lidingöbanan, som spårvagn via centrum. Annars saknas förutsättningar för en hållbar stadskärna inom området. Då ska vi snarast skifta fokus till hur Dalénum, Bergsätra, Gångsätra och Larsberg ska länkas och läka samman till en bättre helhet.

Thomas Bengtsson
Miljöpartiet de gröna
Gruppledare Lidingö

Dela MP: Ev. folkomröstning avgör Lidingöbanans dragning

Kommentarer

Bosse 2013-09-07 22:32

SL har genom WSP utfört en utredning av en ev. omdragning av Lidingöbanan. Trots att endast ca 10% av kostnaden föt projektet medräknats i kalkylen är investeringen samhällsekonomiskt olönsam. En realistisk kostnad för en omdragning av Lidingöbanan är mellan 1 – 1,5 miljard exkl räntekostnader. Paul Lindquist har 2012 11 07 på Lidingösidan påstått att en omdragning endast kostar mellan 500 – 675 mkr.

Dessutom skriver SL och konsultföretaget WSP att en omdragning av Lidingöbanan skulle medföra en mycket stor överkapacitet. Orsaken till detta är att i princip alla befintliga busslinjer går via Lidingö centrum och dessa busslinjer kan inte tas bort. Denna överkapacitet kommer enl. SL/WSP att medföra högre drifts- och underhållskostnader.

En omdragning via centrum innebär självklart stora störningar och bullerproblem i centrum. Förutom alla ordinarie spårvagnar kommer minst 30 tomma spårvarnstågsätt för SL:s innerstadstrafik att, i all framtid, gå fram och tillbaka från spårvagnsdepån vid AGA p.p.g.a. Lidingö stads/Paul Lindquists uppgörelse med SL om att Stocholmarna får parkera och underhålla sina spårvagnar på Lidingö.

En omdragning av Lidingöbanan medför naturligtvis längre restider till Ropsten för de som har mest nytta av Lidingöbanan d.v.s. de som bor på södra ön.

Eric Andersson 2013-09-06 01:24

Christer!

Du verkar vilja missförstå mig medvetet.

1. Jag skrev inte att banan förbi centrum var bra för stockholmarna, det är bra för de som bor på södra ön och för handeln (vilket indirekt är bra för lidingöborna.

2. Ja det kräver 6 tåg för att trafikera Gåshaga-Ropsten, men det dubbla för att trafikera Gåshaga-Centrale. Hela sträckan är av intresse för oss lidingöbor, även om en del ligger i grannkommunen. Lägg därtill öjad turtäthet från Dalénum så krävs det ännu fler tåg.

Men visst, en del tåg kommer bara gå i stan. So what, våra bussar kommer ha sin nattvila i Frihamnen, så det jämnar nog ut sig. Man ska inte vaea så ego.

3. Fler tågrörelser = bättre kollektivtrafik. Kommentarer överflödiga…

Christer Mohlin 2013-09-05 22:43

Bäste Eric,

- Att behålla Lidingöbanan i nuvarande läge bidrar lika mycket till Stockholmarnas kollektivtrafik som att dra den genom vårt centrum.

- Det krävs ca 6 tågset för att trafikera Lidingö (Gåshaga – Ropsten), men ca 36 för att trafikera hela Spårväg City.

Vid en framtida sammankoppling är det såklart bättre ju fler tåg man kan resa med. Men samtidigt ökar det totala antalet trafikrörelser. Drar man sedan banan via centrum – så kommer tågen att röra sig genom centrum.

/Christer

Eric Andersson 2013-09-05 22:23

Håller helt med Thomas B, man kan inte dra alltför låntggående slutsatser av samrådet. Det är som alltid främst de närboende som svarar och här finns ofta en NIMBY-effekt.

Huruvida banan ska dras om är en svår fråga. Att en majoritet av de svarande inte tycker det är viktigt är inte svårt att förstå. De har, precis som Christer M skriver en bra kollektivtrafik redan idag. Men det är inte för deras skull utan för att knyta ihop södra ön med centrum. Det gynnar de som bor på södra ön och handeln räknar med en omsättningsöknng på 5 %.

Däremot Christer M år du ute och cyklar när du påstår att de flesta tågen bara ska ha sin nattvila på ön. Ungefär vartannat tåg kommer att gå hela sträckan Gåshaga-Centralen och hälften enbart inne i stan. Eftersom det kräver fler tåg att köra hela sträckan än halva så kommer alltså mer än hälften av tågseten att trafikera Lidingö.

Desutom bekräftar ditt argument vad som numera kännetecknar Centerpartiet nämligen lokalegoismen. Tänk bara på er själva och gör inget som kan vara bra för någon annan. Ni vill ha banan kvar men inte bidra till att även stockholmarna får en bra kollektivtrafik (däremot får de gärna ta hand om vår bussdepå…).

Christer Mohlin 2013-09-05 21:49

De 73 % som inom ramen för samrådet har gett uttryck för att Lidingöbanan bör ligga kvar i nuvarande läge har nog tänkt till rätt bra.

- De inser att en omdragning via centrum medför enorma kostnader bara för att skapa förlängda restider till Ropsten från södra ön. Betänk också vilka fysiska störningar en omläggning skulle medföra. Inte bra.

- Kanske många har insett att alla de ca 30 tågset som enbart skall till/från AGA-depån isåfall måste skramla genom vårt centrum. Dessa tåg skall trafikera spårvägen utanför vår ö, de bara vilar sig här på natten. Mycket buller för lite nytta.

- Spårvagn längs Stockholmsvägen passar synnerligen illa med barn som skall passera på väg till skolan. Stora risker.

- Spårvagn kräver stora ytor och en överdriven breddning av Stockholmsvägen. Man kan tänka sig att människor inte så enkelt rör sig över tågspåren i en sådan bred “boulevard”. Dåligt utnyttjande av ytor och begränsande för fotgängare.

Förhoppningsvis inser både de 73% som har svarat och övriga Lidingöbor att centrum redan idag har den allra bästa tänkbara kommunikationen med Ropsten och Stockholm via alla de bussar som passerar.

- Som skattebetalare hukar jag mig inför en så dålig idé.

- Som politiker hoppas jag att andra partier tydligt driver frågan så att jag får så många möjligheter som möjligt att argumentera emot.

/Christer

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google