Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

MP: Dödförklara planprogrammet mellan brofästet och stadshuset

tisdag 1 oktober 2013 00:01

Utveckla Lidingö centrum genast, helst igår. Bygg akvariet och utåtriktade verksamheter vid vattnet nedanför Torsviksberget. Skrota resten av planprogrammet, för Torsvik och Herserud, mellan brofästet och stadshuset. Vi vill inte folkomrösta om två dåliga alternativ.

Miljöpartiet säger ja till en centrumutveckling för ett levande samhälle. Lidingös naturliga knutpunkt hotar att flytta över bron, till Norra Djurgårdsstaden. Vi säger nej till Lidingö som en sovstad. Därför brådskar det att bryta den stagnation som har drabbat centrumhandeln.

Majoritetens planer på en folkomröstning fördröjer processen. De äventyrar den service, handel och det kulturliv som annars kan försvinna från ön. Vi ville börja centrumutvecklingen ifjol, men motionen har inte ens behandlats.

Skisserna för området mellan Lejonvägen, Bussgatan och Odenvägen behöver bearbetas och ta intryck av kloka synpunkter från samrådet. Men materialet duger som underlag för att snarast ta fram förslag till nya detaljplaner.

Miljöpartiet har sagt ja till att planera för ett akvarium. En mer attraktiv kollektivtrafik ska locka de flesta. Bilparkering kommer att behövas ändå. Dock säger vi nej till att använda stranden för p-platser. Garage får byggas på andra sidan vägen.

Lidingöbanan är stommen för framtidens trafik, så tidpunkten för spårvägens nya sträckning förbi centrum får avgöra när en hållbar stadsdelutveckling mellan brofästet och stadshuset ska diskuteras på nytt. Staden har inte ens förhandlat med SL och landstinget om en lösning. Majoriteten låter inte Lidingöborna välja sträckan förbi centrum, så förutsättningar för en meningsfull folkomröstning finns inte kvar.

Planerna för området kan alltså läggas i malpåse. Släpp idéerna om att exploatera Björnskogen, att förtäta runt Torsvikssvängen och Stockholmsvägen, att bygga dyra överdäckningar eller en tunnel.
Utredningar och samråd har kostat miljoner, men det är ändå bättre att staden tar smällen av förlusten nu, hellre än att fortsätta med en dålig utveckling.

Skifta fokus till att hur området mellan Dalénum, Bergsätra, Gångsätra och Larsberg ska utvecklas, länkas och läka samman till en bättre helhet. Fotgängare, cyklister, kollektivtrafikanter och bilbundna kan samsas omkring en aveny. Området kan rymma många nya bostäder och utvecklas till en långt mer trivsam och hållbar stadsdel.


Arvid Molin Jan Fjellander Patrik Sandström Pontus Magnusson Jansson Thomas Bengtsson Miljöpartiet de gröna

Dela MP: Dödförklara planprogrammet mellan brofästet och stadshuset

Kommentarer

Anders 2013-10-17 16:03

Karin: Jag personligen är inte lika imponerad av Bosses olika inlägg. Att kasta in massor av siffror och annan fakta utan att hänvisa till källa är varken sakligt eller vederhäftigt!
Den nya bron är exv. inte slutgiltigt beslutad ännu, men planeras vara klar innan 2020.
Att i det läget slänga sig med siffror om antal pålar, längd på dessa och pekuniära besparingar är inte vedhäftigt, snarare det motsatta.

Karin 2013-10-17 14:51

Den som inte har läst signaturen Bosses sakliga inlägg bör nog ge sig tid att läsa det både en och två gånger. Kan bara hålla med från min horisont. Självfallet så uppstår gigantiska problem om/när två stora intilliggande projekt igångsätts nästan parallellt och över en längre tid.
Prioritera bron för den kan vi inte vara utan: vi bor som bekant på en ö.
Lägg planerna på ett ev akvarium (om de nu ö.h.t. är genomförbara) på hyllan t.v. för de är inte “livsviktiga” i motsats till bron som kan ses som en livsnerv.

Och kan vi för allt i världen inte avvakta med röstdeklarationer några månader till – det är ett år kvar till valet. Det blir bara tjatigt om var och vartannat inlägg skall deklarera sitt politiska ställningstagande.

Johan 2013-10-17 10:43

mp ni har min röst. Bygg akvariet!!

Framtid för Lidingö 2013-10-04 12:00

Då kanske vi ska skrota Lidingös översiktsplan också?
Nej, skrota inte utan utveckla!
Läser man Lidingös översiktsplan så finns det utvecklingsområden, bland annat Centrum/Torsvik.
Att det är ett utvecklingsområde verkar ha kommit som en överraskning hos diverse rädda och bevara grupper lokalt i området.
Vad kan man läsa i Lidingös översiktsplan? Jo, att Lidingöbanan bör utredas för annan dragning och området där den går idag kan användas till annat. Att det finns andra utvecklingsområden på Lidingö.
Allt hänger liksom ihop i ett större perspektiv.
Det känns lite kvartalskapitalism att gå ut med plansamråd för Centrum/Torsvik endast, då översiktsplanen bjuder en så mycket större utveckling av just Centrum/Torsvik om man har hela perspektivet.
Hur hårt kommer trycket bli på de andra utvecklingsområdena i översiktsplanen nu när Lidingös ledande politiker böjer sig för lokala aktionsgrupper i Centrum/Torsvik?
Allt pekar på att Centrum/Torsvik är den stadsdel på Lidingö som är vettigast att utöka och förtäta med bostäder, nära till stora staden och mycket kommunikationer. Bygger vi ut områden längre in på Lidingö så får vi mer infrastrukturproblem än vad redan är på ön. Det blir en tuffare finansiering för Lidingös utveckling nu när politikerna inte vågar bygga ut Centrum/Torsviks mer värdefulla mark.

Hans Collinder 2013-10-03 23:06

Citat:
“För alla hajälskare vill jag upplysa om att Fjärilshuset på Haga den 12e oktober slår upp dörrarna till ett av nordens största hajakvarium.
Pia 3 oktober 2013, 12:49”

Och med akvariet på Djurgården och det tänkta i
Torsvik skulle vi alltså ha tre avarier inom en mycket
begränsad radie. Lidingö kommer i så fall ganska
snart begåvas med ett enormt 22,5 m högt, tomt, svart schabrak i skepnad av ett kärnkraftverk. Göteborg och Malmö saknar motstycke till detta, vad jag vet.

Björn Tarras-Wahlberg 2013-10-03 20:59

Till den anonyma signaturen Gärna Utveckling vill jag berätta att Staden ordnade ett omfattande samråd i våras där 2.000 personer deltog.

75% procent av dessa ville ha en lägre grad av förtätning än idag eller oförändrad situation jämfört med idag.

Det måste innebära att Lidingöborna är nöjda och inte vill ha den förändring som är på gång.

Det är på den grunden vi inom Rädda Lidingö säger NEJ till de senaste förslagen till “utveckling” av Lidingö.

Maxalternativet B2 med bevarad Stockholmsväg innebär nämligen 84 nya byggnader varav 10 på och runt Torsviksberget.

Det lägsta alternativet A skulle innebära 52 nya byggnader varav 4 på Torsvikssvängens infart.

Flera av byggnaderna på de handritade skisserna är jättelika kvadrater av typ Pentagon som i sannorlikt
skulle brytas upp i ett flertal byggnader. Därmed skulle antalet byggnader öka dramatiskt.

För de många som önskar bevara Lidingö som en småstad i skärgården och en trädgårdsstad är båda dessa alternativ sjålvfallet fel väg.

För att finansiera tunneln behövdes försäljning av åtskilliga markrätter. När alla nu är överens om att skrota idén med en tunnel finns ingen anledning att acceptera någondera av de två alternativen.

Vi är glada att Moderaterna retirerat men skulle önska att de vågade gå hela vägen som vi och mångas med oss förordar här:

Överbygg mellan broarna på Torsviks torg, utvecka Centrum aktsamt med affärer och bostäder och satsa på en utveckling av eftersatta tynande regioncentra som behöva fler invånare för att kunna bära ett rimligt antal butiker.

Och ersätt det 22 meter höga akvariet med ett kluster av små restauranger med en stor parkering för pendlarna.

.För Partipolitiskt Oberoende Aktionsgruppen Rädda Lidingö – Bevara Torsvik

Karin 2013-10-03 17:40

“Gör det nu!” heter det i något inlägg (bygg akvariet) eller “Gör det nu!” i ett annat inlägg om t ex att bygga en simhall. Men vad som skall byggas beror ju på vad som är ekonomiskt lönsamt och hållbart. Tänk om det skulle bli pannkaka av akvariet? (dålig cement, svåra grundförhållanden osv ja då står vi där.) Det var inte länge sedan det storslagna påkostade Barnpalatset i Stockholm fick slå igen. Dessutom behövs platsen för det tilltänkta akvariet menar någon signatur som upplag när nya bron skall byggas.

Men ett akvarium är just vad som behövs menar en signatur. Lidingö behöver just en sådan attraktion ur upplevelsesynpunkt och det skulle ge anledning till många återkommande besök. Säkert.

Men skulle det felas sevärdheter som ger besökare en aha-upplevelse här på Lidingö?! Aldrig förr har det funnits så mycket att locka besökare, öbor och andra. Gallerier växer upp som svampar ur jorden, restauranger likaså. Vi har Elfvik, Millesgården, Elverket. Ja konserter ges på flera håll och ofta samtidigt osv. Och titt som tätt är det något spektakel i Centrum. Det fanns för den som var barn då, en tid då inget av detta erbjöds med ett par undantag. Promenera var vad man gjorde när allt var stängt, på t ex en långfredag. Men vi hade och har naturen och där hämtade vi upplevelser, helt gratis. Skulle tro att naturen är den största attraktionen på Lidingö, den som skiljer oss från många andra kommuner och som får så många att flytta hit. Att det fattas ett “nöjespalats” eller en attraktion som ett akvarium gör inte Lidingö till en sovstad. Någon rim och reson måtte det väl finnas.

En simhall skulle gagna flest lidingöbor, unga och gamla. Den skulle på ett utmärkt sätt förena nytta med nöje.

Anders 2013-10-03 16:36

Gärna utveckling: Bra skrivet jag håller helt med dig!
Det är på ett litet högljutt fåtal som gör sig till självpåtagna talesmän för “alla”.
Jag tycker också att det ska ske en utbyggnad och att det är bra för ön och oss som bor här.
Jag förordar en folkomröstning så att alla verkligen kan få chansen att lägga fram sin egen röst och inte få den “kidnappad” på det sätt som nu sker.

Gärna utveckling 2013-10-03 13:17

Jag tycker inte som Björn Tarras Wahlberg.
Man kan förstå oron över byggnationen på torsviksberget, men nu räcker det. När BTW skriver att vi Lidingöbor inte vill, så gör han sig på eget bevåg, till talesman för alla på Lidingö. Vill med bestämdhet meddela att så inte är fallet.
Jag tror att många vill ha en måttfull utveckling, jag tror att många vill ha ett akvarium, jag tror att många inte vill leva i en sovstad. Men kortsiktiga personliga vinstintressen, skall inte få regera.
Lidingö behöver utvecklas och det går att utveckla utan att bygga ¨hemska skyskrapor¨, ¨nytt Manhattan¨ eller vilka skrämselord man nu valt att använda i sin retorik.
Stockholmsvägen är idag en mörk otrygg miljö, som skulle kunna vara så mycket mer.Knyt ihop Torsviks Torg med Lidingö Centrum, småskaligt, tryggt, ljust i en levande miljö. Behövs det byggas lite högre för finansieringen, gör det.
Så vilket parti vågar vara visionärer, och inte låta sig bromsas av några få högljudda ( 500 personer är få), för vi är ca 48.000, vi Lidingöbor.
Använd definitivt inte stranden där akvariet skall ligga till någon infartsparkering.

Pia 2013-10-03 12:49

För alla hajälskare vill jag upplysa om att Fjärilshuset på Haga den 12e oktober slår upp dörrarna till ett av nordens största hajakvarium.

Björn Tarras-Wahberg 2013-10-03 09:56

Grattis Miljöpartiet.

Tack för bra initiativ.

Skrota planprogrammet från bron till Centrum!

När M äntligen i fredags beslutade att slopa den miljardslukande tunneln behöver man inte sälja marken till de 85 planerade byggnaderna enligt senaste fölkomröstningsförslag B2 (med bevarad Stockholmsväg).

Så pass många stora hus är inritade på Stadshusets karta över centrala Lidingö – en veritabel skräckbild för oss Lidingöbor.

Tack också för ert förslag att skona den redan tätbebyggda Torsvikshöjden. Vi vill absolut inte ha de tre punkthusen, där baren idag leker.

Det enda gruset i ert förslag är akvariet nedanför Västerkroken vid stranden som Rädda Lidingö och Rädda Västerkroken absolut inte vill ha.

Varför är vi emot akvariet?

1. Det planeras att bli 22 meter högt och ser ut som ett kärnkraftverk.

2. Det skymmer den vackra utsikten från Torsviksberget.

3. Villorna utmed hela Västerkroken skulle få blockerad utsikt.

4. Akvariet kan aldrig bära sig. Vi har gjort en kalkyl som visar att akvariet mycket snart skulle få stora ekonomiska problem.

5. Om det går i konkurs kommer Lidingöborna att få öppna plånboken
för att bekosta rivning.

6. Slutligen skulle aldrig Miljödomstolen eller Vattendomstolen godkänna detta miljöfarliga projekt.

Aktionsgruppen Rädda Västerkroken har beslutat att Avstyrka planen för akvariet i det samråd som nu pågår till 30 oktober. Samt därefter överklaga ärendet i alla distanser, ända till Miljödomstolen och Vattendomstolen.

För de berörda är detta nödvändigt för att rädda investerat kapital i nybyggda villor. Det handlar om tvåsiffriga miljonbelopp.

För Lidingöborna vore det mycket bättre att få en bra restaurang på plats där akvariet planeras med parkeringsplatser för besökare OCH pendlare till Ropsten. En sådan behövs när parkeringen på Ropsten försvinner.

Västerläget och en båtpir skulle göra restaurangen till en pärla!

Lycka till Miljöpartiet!

För Partipolitiskt Oberoende Aktionsgruppen Rädda Lidingö – Bevara Torsvik

BJÖRN TARRAS-WAHLBERG

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2013-10-03 08:13

Det är bra att Miljöpartiet visar sitt rätta ansikte. Man låter sig inte påverkas av den våldsamma opinionen mot den miljöskövlande utbyggnaden mellan “brofästet” och stadshuset. Nu vill man bara rida ut stormen för att komma igen om några år. Mycket illavarslande, men det är bra att veta att MP inte står bakom den reträtt i byggfrågan som öns majoritet tvingats till. MP tycks vara de största betongkramarna på ön. Det är lite märkligt för ett parti som säger sig värna om miljön!

Peter Lönnqvist i Brevik 2013-10-01 11:00

Som boende på ön har förstått att det ännu ej finns några
“färdiga förslag” över huvud taget. Det är ju en process som fortfarande pågår.
Jag tycker att det jag ser och läser, pekar på en sund, demokratisk process.Ingen “majoritet” har bestämt något. Jag tror alla (?) på ön, vill ha en levande vital förort till Stockholm, med utveckling av Lidingö centrums butiker och service och att det byggs bostäder för att möta ett ökat behov i regionen.
Exakt vad, när, var och hur är ju politikers jobb. Att lägga allt i “malpåse” är ju verkligen att misshushålla med skattebetalarnas pengar.

medborgare på ön

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google