Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Moderaterna säger nu nej till tunnel och bebyggelse

fredag 27 september 2013 16:37

Centrum/Torsvik. Moderaterna på Lidingö säger nu nej till bergtunnel, bebyggelse på Ordensbacken, bebyggelse längs Norra Kungsvägen, bebyggelse på Torsviksberget, bostadsbebyggelse på Flaggberget, till överdäckning närmast Lidingöbron och till att flytta Lejonvägen norrut i kvarteret Holmia (där Lidingö museum ligger).

– Vi moderater är emot att bygga en tunnel, säger kommunalrådet Paul Lindquist i ett pressmeddelande.

Den senaste veckans diskussioner har visat att bergtunnelalternativet varit kontroversiellt. Efter “Rädda Lidingös” möte i Ansgarskyrkan den 16 september har merparten av Lidingös politiska partier sagt att de inte vill ha någon bergtunnel mellan brofästet och rondellen vid OKQ8-macken. Centerpartiet, Miljöpartiet, Lidingöpartiet och majoritetskollegan Kristdemokraterna har alla sagt ifrån. Folkpartiet anser att tunneln är en god idé men sannolikt ogenomförbar. Socialdemokraterna är tysta och säger ingenting.

Det var vid ett gruppmöte under torsdagskvällen som den moderata fullmäktigegruppen bestämde sig för att säga nej. Man vill inte heller att det ska bli någon bostadsbyggande vid Ordensbacken eller längs Norra Kungsvägen.

– Efter en väl genomförd samrådsprocess där vi har lyssnat på synpunkter från de närboende men också gjort egna bedömningar av de olika förslagen har vi nu tagit ställning för att vi vill fokusera på en bra utveckling av Lidingö centrum, säger Paul Lindquist i pressmeddelandet.

Moderaterna säger nu ja till utveckling av Lidingö Centrum och ett större utbud av butiker, restauranger och mötesplatser, till en försiktig förtätning längs Stockholmsvägen som är kvar i befintligt läge, till tre punkthus på Torsvikssvängens nordvästra del, till att behålla stadshuset, till en kort överdäckning vid Torsviks torg och till att reservera mark för ett eventuellt badhus.

– För oss moderater är det viktigt att värna Lidingös särart, men samtidigt bejaka en positiv utveckling. Med dessa förslag tillskapar vi bostäder för kommande generationer och bidrar till regionens utveckling samtidigt som Lidingös småstadskaraktär behålls, avslutar Paul Lindquist.

Huruvida Moderaternas nu deklarerade inställning innebär att tanken på en folkomröstning fallit är just nu oklart. För en folkomröstning behövs förslag som kan ställas mot varandra.

Dela Moderaterna säger nu nej till tunnel och bebyggelse

Kommentarer

Hans Collinder 2013-09-29 09:45

Förslag till förbättrad ljudmiljö vid Torsvikstorg mellan Herserudsvägen och Björnvägen

1. Ny tyst vägbeläggning.

2. Ljudabsorbenter placeras på den avskiljande rampen mellan in-och utgående trafik.
Dessa placeras längsgående, liggande i sick-sackform (VVV) utefter hela vägbanan
för största effekt och till ett par meter upp. Detta åstadkommer både ljuddämpning
och diffusering.

3. Ljudabsorbenter placeras även på samma sätt utefter väggarna och bör också här nå
några meter upp.

4. Transparenta plastskärmar placeras hela vägen innanför räckena. Dessa bör vara
några meter höga och helst lutas 45 grader in mot schaktet, så att ljudet reflekteras
ned mot vägbanan. De kan ev. behöva vibrationsdämpas.

5. Fartbegränsning till 60 km/t

Dessa åtgärder borde till en rimlig kostnad kunna förbättra ljudmiljön avsevärt och bör
ställas mot förslaget om överdäckning.

Nicole Ekstam Ordförande Brf Torsdammen 2013-09-28 18:51

Vissa saker har man som sagt ännu inte tagit ställning till och det ska bli mycket intressant att se de 2 olika förslag som inom snar framtid kommer att presenteras. Dock kommer visst (enligt vissa källor) en del bebyggelse att ske på Torsplan. Detta hör inte till Torsviksberget/Broberget och sägs ha planerats innan översiktsplanen för C/T lades fram. Återstår att se vad komma skall.

Ny simhall som öborna länge efterlyst sägs också finnas med i förslagen.

Personligen tycker jag det är beklagligt att en överdäckning inte blir av. Hoppas att sk tyst asfalt läggs för att minska bullernivån.

Bosse 2013-09-27 20:10

Det är komiskt att läsa att Paul Lindquist säga ”För oss moderater är det viktigt att värna Lidingös särart”, när vi lidingöbor vet att PL länge kämpat för och hittills lagt ned 27 mkr för att försöka ”sälja in” följande till lidingöborna.

• En enorm bostadsutbyggnad i stora fula och definitivt felplacerade hus som effektivt skulle förstöra Lidingös särart.
• En omotiverad utbyggnad av affärslokaler från Torsvik till Lidingö centrum som ligger 900 meter från varandra.
• Omdragning av Lidingöbanan via Centrum/Torsvk till en extremt hög kostnad, där PL, mot rimligen bättre vetande, framfört hel fel kostnad. Omdragningen skulle dessutom ha medfört stora miljöstörningar och längre restider för de som bor på södra Lidingö.
• En enormt stor och lång vägtunnel utan att ha kunskap om kostnaderna och andra konsekvenser.

Senast för TRE DAGAR SEDAN sade PL i Mitt i Lidingö att ”Han tolkar Moderaternas egen (och desperata) förfrågan till 600 personer som ett ja till en tunnel och han vill nu gå vidare med tunnelalternativet.” Nu tre dagar senare har PL tvingats att ändra sig även i denna fråga.

Tyvärr har vi ett kommunalråd som har dålig känsla för hur de kloka Lidingöborna tycker och tänker. Dessutom förtiger/förtränger PL nu vad han så länge kämpat för.

Det enda rimliga, efter samrådets resultat, är att göra en begränsad utbyggnad av affärslokaler och bostäder på de två befintliga parkeringsplatserna intill Lidingö Centrum. Dessa två parkeringsplatser har en total yta på ca 8500 kvm (5500 + 3000 kvm). Detta betyder att det ryms följande om man bygger fyravåningshus med två källarevåningar under varje hus.

1.Ca 8000 kvm affärs- och kontorslokaler i gatuplanet.
2. Ca 24000 kvm bostäder.
3. Ca 16000 kvm parkeringsplatser i källarvåningarna.

Och allt detta blir då beläget inom samma område som nuvarande Lidingö Centrum.

Att sprida ut butiker mellan Lidingö centrum och Torsvik skulle vara direkt olämpligt då folk vill kunna smidigt handla i olika butiker utan stora gångavstånd.

Detta är en balanserad och optimal utbyggnad som inte kräver att hus rivs eller att stora infrastrukturinvesteringar behöver utföras.

Peter 2013-09-27 18:34

Det är intressant att det är de som har bott här i 30-40 år som ska bestämma över de som ska bo här i 30-40 år…
Det behövs fler lägenheter så att nästa generation kan bo kvar på Lidingö. Vilka ska annars betala för de äldre?

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google