Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

M+FP+KD: Inget byggs på Torsviksberget, Lidingöbanan flyttas inte, Centrum växer

torsdag 12 september 2013 00:01

Lidingö Centrum byggs ut och affärsytorna fördubblas om Lidingös politiska majoritet får bestämma.

Lidingö Centrum byggs ut och affärsytorna fördubblas om Lidingös politiska majoritet får bestämma.

Efter det två månader långa samrådet under våren om fem olika utbyggnadsförslag av Centrum/Torsviksområdet, och efter lidingöbornas drygt 2 300 svar har nu Lidingös politiska majoritet M+FP+KD kommit fram till ett antal avgörande punkter. De tre partierna vill inte att det byggs bostäder på Torsviksberget eller Flaggberget, man vill inte ha någon överdäckning närmast bron (det s.k. Broparkförslaget), man vill inte ändra Lidingöbanans sträckning och man vill att Lidingö centrums utveckling norr om Lejonvägen (där bl.a. Lidingö museum ligger) inte blir av. Dessutom vill man att stadshuset ska renoveras istället för att rivas.

Under fredag och lördag träffas hela kommunstyrelsen på Villa Brevik för att ta fram förslag som lidingöborna ska få folkomrösta om i maj nästa år. Men med tanke på att majoriteten nu kommit fram till uppfattningar som både Centerpartiet och Lidingöpartiet länge drivit, kan det kanske bli svårt att få fram två tydliga motförslag.

– Vi har hela tiden varit måna om att samrådet skulle vara en öppen process och att alla skulle få säga vad det tyckte, säger Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande. De flesta har tyckt att det inte är lämpligt att bygga på Torsviksberget och Flaggberget och då har vi tagit till oss detta. Vi moderater hade som politiskt parti inte tagit ställning i förväg till något av förslagen.

– Utvecklingen av Centrum prioriteras och vi vet, genom olika undersökningar, att lidingöborna har en stark köptrohet när det gäller Centrums butiker, säger kommunalrådet Minna Klintz (FP). Lidingöborna vill att ett småskaligt Centrum prioriteras, med restauranger och mötesplatser. Eftersom det idag inte finnas någon extern finansiering blir det för dyrt att dra Lidingöbanan genom Centrum. Därför vill vi att den har samma sträckning som tidigare.

– Vi kommer inte att föreslå att man bygger norr om Lejonvägen. Det betyder att Centrumutbyggnaden begränsas till området söder om vägen. Istället vill vi bebygga parkeringen utanför Coop och Systembolaget och ha parkeringen under mark, säger kommunalrådet Jessica Sjöstedt (KD). Vi vill att stadshuset behålls och renoveras. Stadshuset är en fin symbol för lidingöborna, en arkitektoniskt intressant byggnad, och därför vill vi bevara huset och utveckla det invändigt.

De tre partierna har inte riktigt bestämt sig för om de planerade husen nedanför Torsviksberget, mitt emot det tänkta akvariet, bör byggas. De tre-fyra huskropparna ska inte påverka utsikten för dem som bor på Torsviksberget, men husen kan bli väldigt bullerstörda av trafiken på Norra Kungsvägen. För att få en rimlig bullernivå måste hasigheten i så fall sänkas till 40 km i timmen vilket kan bli besvärligt på en genomfartsväg. Men försäljning av marken där husen ska stå kan ge ordentliga summor till staden, för att finansiera den kommande ombyggnaden i C/T-området.

– Alla partier måste nu vara beredda att kompromissa för att komma fram till några omröstningsförslag. När det gäller tunnelalternativet vill vi diskutera med övriga partier hur vi ska gå vidare. Ekonomin kommer även att spela in när det gäller tunneln, säger Paul Lindquist. Har vi råd att göra detta?

Antalet bostäder som nu maximalt kan byggas är inte klart på långa vägar. I de tidigare alternativen nummer 4 och 5 var förslaget 2 800 bostäder. Hur många blir det nu? Hälften?
– Vi har inte räknat på det, så jag törs inte svara, säger Paul Lindquist.

Däremot är det ingen tvekan om att det behövs många fler parkeringsplatser i Centrum. De allra flesta kommer att byggas under mark. Den butiksyta som Centrum kommer att få i framtiden, om majoriteten får bestämma, ligger på en fördubbling, alltså runt 17 000 kvadratmeter, eller lika stort som Fältöversten, fast utomhus. Även Centrums nya ägare, Vemcon, är inne på en liknande utveckling. Frågan om det kommer att finnas fler byggnader med ankytning till kultur, förutom biblioteket, i Centrum är inget som man diskuterat. Däremot vill man att utbyggnaden startar med Centrum.

Tre nöjda kommunalråd presenterade på onsdagen den politiska majoritetens tankar om framtiden för Centrum/Torsviksområdet. Fr.v. Minna Klintz (FP), Paul Lindquist (M) och Jessica Sjöstedt (KD).

Tre nöjda kommunalråd presenterade på onsdagen den politiska majoritetens tankar om framtiden för Centrum/Torsviksområdet. Fr.v. Minna Klintz (FP), Paul Lindquist (M) och Jessica Sjöstedt (KD).

Dela M+FP+KD: Inget byggs på Torsviksberget, Lidingöbanan flyttas inte, Centrum växer

Kommentarer

Kjell Lindgren 2013-09-15 11:07

Liselotte, inte alls någon pyspunka, tvärtom.
Du är välkommen till Ansgarskyrkan imorgon 18.30.
Kjell

Liselotte 2013-09-12 19:57

Pssssssssssss …. och där fick aktionsgruppen Rädda Lidingö en rejäl pyspunka!

Bosse 2013-09-12 16:28

Bra att Paul Lindquist med kollegor nu, i ett första steg, börjat förstå att deras presenterade förslag, som kostat Lidigöborna minst 24 mkr att ta fram, kan förpassas till papperskorgen.

Det räcker fullständigt att bebygga de båda befintliga parkeringsplatserna vid Lidingö Centrum med lokaler och ovanpåliggande bostäder samt P-garage i källarna.

Det finns ingen orsak att förändra Torsviksområdet. Om man däremot vill göra en kortare överdäckning av S. Kungsvägen innebär detta ingen enorm kostnad. Prefabricerade betongelement, med bärning mitt i vägen, är en rationell produktionsmetod som innebär små störningar på trafiken under byggtiden.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google