Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

"Ingen bebyggelse syns som särskiljer Lidingö centrum från allt annat"

tisdag 11 juni 2013 08:55

  • Alla är överens om att entrén till Lidingö är viktig. Idag präglas den av en bergsluttning på ena sidan med vackert placerade byggnader på Torsvikssvängen och på den andra sidan bron av Foresta och Millesgården. Samspelet mellan bebyggelse och natur som är en viktig komponent på Torsvikssvängen kommer att förstöras genom bebeyggelse av Torsviksberget. Det som förfular entrén till Lidingö är diket för trafiken på södra huvudleden. En överdäckning skulle återskapa den sammanhållning som tidigare fanns av området. Överdäckningen bör utnyttjas för att bygga bostäder i låg skala som smälter samman med och inte skymmer befintlig bebyggelse.
  • De bildillustrationer/vyer som finns i planprogrammet är delvis insmickrande i sin stil och illustrerar dåligt hur den nya bebyggelsen smälter samman med befintlig bebyggelse.
  • Förslagen är okänliga för att ta till vara de kulturella och naturvärden som karakteriserar Lidingö.
  • Vem svarar för det arkitektoniska helhetsgreppet? I illustrationerna syns inte någon samordnad bebyggelse som särskiljer Lidingö centrum från allt annat som byggs idag. Ett förslag är att utlysa en arkitekttävling.
  • Nu görs omfattande investeringar för Lidingöbanan. Det känns helt omotiverat att om några år dra om banan via centrum.
  • Att leda trafiken i en tunnel känns också omotiverat. En överdäckning av Torsviksdiket torde vara betydligt billigare och löser många av de bullerproblem som finns idag.
  • Vem vill bo i ett område som kommer att vara en stor byggarbetsplats under en mycket lång period?
  • Finasieringen för hela projektet känns oklar.

Ann Lindegren Westerman, arkitekt
Per Larsén

Dela "Ingen bebyggelse syns som särskiljer Lidingö centrum från allt annat"

Kommentarer

Peder 2013-06-27 14:47

Tack Ann för ditt inlägg. Du som är insatt i problematiken genom ditt yrke skriver på ett tydligt sätt det som många inte kan uttrycka klart. Samtliga förslag som kommunen har lagt fram känns fel och jag hoppas att de skrotas helt eller stöps om till något som är mer acceptabelt !

Ett annat kapitel är de uppskattade kostnaderna, som jag tror kommer att överskridas (som brukligt är med infrastruktur) så jag tycker att man ska vara mycket konservativ med budgeten.

Bosse 2013-06-11 18:37

Ann,
Jag håller med dig om att det är lämpligast att bygga bostäder på ett överdäckat Torsviksdike. Eftersom jag har erfarenhet som konsult för stora infrastruktur- och bostadsprojekt har jag själv föreslagit en byggnation på överdäckningen. Självklart är en sådan överdäckninge dyr men man tar igen dessa kostnader genom att markytan blir bra utnyttjad och dessutom blir grundläggningen av husen mycket billig och rationellare. Genom att bygga på överdäckningen begränsas också byggarbetsplatsens utbredning och därmed störningarna eftersom husen kan börja byggas direkt efter överdäckningen.

Jag var på en information igår i Torsviksskolan och då påstod Miljö- och stadsbyggnadskontorets chef Anna Hadenius att det var omöjligt p.g.a. för höga kostnader och säkerhetsproblem att bygga på ett överdäckat Torsviksdike. Detta påstående från Anna Hadenius stämmer inte. Jag har redan för drygt ett år sedan pratat med både projektledaren på Atkins och den underkonsult som varit säkerhetsansvarig i C/T-projektet och båda höll med mig om att det är fullt möjligt och realistiskt att bygga hus på en överdäckad S. Kungsväg.

Det kan självklart vara lämpligt med arkitekttävlingar eller parallella uppdrag till olika arkitektkontor. Men först måste utbyggnadsplanerna bantas ned till en rimlig nivå långt under den s.k. ”framtidsbilden” nr. 1.

Dan 2013-06-11 15:15

Tack Ann Lindegren Westerman för ditt genomtänkta inlägg. Det du skriver borde våra beslutsfattare läsa noggrant och ta till sig innan det klubbas igenom något som kommer att förfula entré till Ön för oss alla och även för boende i området. Att sedan bygga en tunnel till Centrum kommer att kosta mycket stora pengar och därtill de störningar som ett tunnelbygge innebär för de boende i Torsvik. Vi kommer att få tillräcklig kapacitet med de nya vagnarna på en upprustad befintlig banan.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google