Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

"Hur klokt är det att korka igen Stockholmsvägen med spårvagnar?"

lördag 15 juni 2013 16:01

Idag går alla bussar igenom Centrum/Torsvik och de flesta vänder i Ropsten. Om också alla spårvagnar i framtiden ska dela samma väg för att komma till och från Ropsten, så blir det väldigt trångt och stökigt på Stockholmsvägen. En stor överkapacitet mellan Ropsten och Centrum/Torsvik innebär att flera bussar/busslinjer inte är motiverade att vända i Ropsten utan istället borde vända i Centrum/Torsvik. Spårvagnarna ska ju vidare in till stan varför de prioriteras.

För flera busslinjer kan det innebära en extra omstigning i st.f. att åka direktbuss till och från Ropsten.
Exemplet visar bara att det finns stora nackdelar och onödiga och stora kostnader med parallella kommunikationssystem. En omdragning av spårvägen igenom Centrum/Torsvik bli därför väldigt svår att räkna hem samhällsekonomiskt. Och SL kommer aldrig att överinvestera i detta projektet.

Hur klokt är det att korka igen Stockholmsvägen med spårvagnar som tar mycket plats från annan trafik, cyklister och gående? Stockholmsvägen riskerar bli en livlig, trång och stökig flaskhals och inte det trevliga stråk som knyter ihop Centrum med Torsvik, som alla förväntar sig. Och en spårvägstunnel genom broberget med en station inne i berget? Det liknar mer en T-bana.

Nej, skrota tankarna på att dra om spårvägen genom Centrum/Torsvik, eller visa på argumenten som visar motsatsen och gärna en kalkyl som gör det hela möjligt.

Lars J

Dela "Hur klokt är det att korka igen Stockholmsvägen med spårvagnar?"

Kommentarer

Lars J 2013-06-17 17:57

Jag är rädd att vi en gång för alla måste skrota alla tankar på T-bana till Lidingö. Kan man inte räkna hem spårväg är det ännu tuffare att räkna hem T-bana. T o m Nacka och Täby som har mer än dubbelt så stort trafikunderlag som Lidingö är tveksamt. Och ändå, var skulle ett Ropsten få plats i Centrum/Torsvik?

john 2013-06-17 17:24

Det är fel att dra Lidingöbanan via Centrum!! Det är dyrt och skapar problem för övrig trafik i området. Vi som bor längs Lidingöbanan vill i första hand ta oss till Stockholm! Och att dra Tåget via centrum och Torsvik kommer bara att ta tid. Är vi inte stressade nog i detta samhälle?
Det finns ju bussar till centrum! Sen så tycker jag att T-Banan ska till Torsvik och Centrum Stadshuset. Då kan folk byta vid Ropsten för att ta Lidingöbanan.

Bosse 2013-06-15 23:10

SL har genom WSP utfört en utredning av en ev. omdragning av Lidingöbanan. Trots att endast ca 10% av kostnaden föt projektet medräknats i kalkylen är investeringen samhällsekonomiskt olönsam. En realistisk kostnad för en omdragning av Lidingöbanan är mellan 1 – 1,5 miljarder exkl räntekostnader. Paul Lindquist har 2012 11 07 på Lidingösidan påstått att en omdragning endast kostar mellan 500 – 675 mkr.

Dessutom skriver SL och konsultföretaget WSP att en omdragning av Lidingöbanan skulle medföra en mycket stor överkapacitet. Orsaken till detta är att i princip alla befintliga busslinjer går via Lidingö centrum och dessa busslinjer kan inte tas bort. Denna överkapacitet kommer enl. SL/WSP att medföra högre drifts- och underhållskostnader. En omdragning via centrum innebär självklart stora störningar och bullerproblem i centrum. En omdragning av Lidingöbanan medför också längre restider till Ropsten för de som bor på södra ön.

Förutom alla ordinarie spårvagnar kommer minst 30 tomma spårvarnstågsätt för SL:s innerstadstrafik att, i all framtid, gå fram och tillbaka från spårvagnsdepån vid AGA p.p.g.a. Lidingö stads/Paul Lindquists uppgörelse med SL att Stocholmarna får parkera och underhålla sina spårvagnar på Lidingö.

Men p.g.a. Lidingö stads/PL:s godtrogenhet mot Stockholms stad/SL ställde man inget motkrav på att Lidingöborna skkulle få behålla sin infartsparkeringen i Ropsten när SL får parkera stockholmstrafikens spårvagnar på Lidingö.

Magnus E 2013-06-15 22:14

Du har helt rätt i din analys. Intressant också att du liksom alla andra tar upp frågan om att ta sig till Ropsten. Varför inte flytta “Ropsten” till vårt centrum så slipper bussar mm åka över genom Torsvik och över bron. Fortare skulle det dessutom gå för de som ska till Stockholms andra tunnelbanelinjer eller bara in till Stockholms innerstad. Vill man på allvar lyfta centrum, ordna infartsparkering samt minska bilresande och medföljande biltrafik/buller så anser jag att tunnelbanan ska dras till centrum. Ordna en trygg och trevlig koppling till bussomstigning där liksom en stor infarts-/kundparkering. Handelsutbudet lär kunna öka parallellt med att beökare i centrum ökar.

Vilka av alla andra pendlare har inte liksom jag tröttnat på att stå i trista Ropsten och frysa.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google