Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Få politikerbesked under "Rädda Lidingös" möte

tisdag 17 september 2013 15:12

Ansgarskyrkan var mycket fullsatt under mötet som "Rädda Lidingö" arrangerade. Inte en tom sittplats så långt ögat kunde nå.

Ansgarskyrkan var mycket fullsatt under mötet som "Rädda Lidingö" arrangerade. Inte en tom sittplats så långt ögat kunde nå.

Måndagskvällens debattmöte om Centrum/Torsvik lockade en rekordpublik. 370 personer (precis vad som ryms) kom till Ansgarskyrkan för att under 2,5 timme lyssna till Lidingös politiska partier och inbjudna talare. Det blev inte så många klara besked från partierna, “vi har ännu inte tagit ställning” var ett återkommande svar. Däremot talade de inbjudna klarspråk.

Vid mötet i juni som “Aktionsgruppen Rädda Lidingö – Bevara Torsvik” arrangerade, se Lidingösidan 11 juni, var det klart att ett nytt möte skulle hållas den 16 september. Efter sammanställningen av invånarnas synpunkter om utbyggnadsförslagen, efter den politiska majoritetens klarläggande och efter helgens hemliga politiska möte om entrum/Torsvik, var säkert många lidingöbor intresserade av att få lyssna till både konkreta förslag och konkreta svar på hur just politikerna ser på utbyggnadsplanerna.

De sju partierna hade i förväg fått tre frågor som arrangören ville ha svar på. Men de två utfrågarna krävde inga svar och därmed gick åhörarna miste om intressanta upplysningar. De tre frågorna var 1. Anser du och ditt parti att en folkomröstning är meningsfull? 2. Anser du och ditt parti att en vägtunnel ska sprängas genom Herserud? 3. Kan ditt parti utlova att den föreslagna utbyggnaden av Centrum/Torsvik inte kommer att resultera i en kommunalskattehöjning?

Istället fick de politiska partierna komma med sina vanliga upplysningar och många i salen trodde säkert att det redan var september 2014, med tanke på alla vänliga och löftesrika ord som sades. Det verkar dock nu finnas en enighet om att Lidingöbanan inte ska dras genom centrum, att den stora överdäckningen vid infarten, Broparken, inte ska genomföras. När det gäller byggandet på Torsviksberget vill åtminstone Moderaterna utreda ifall hus kan byggas på Torsviksbergets sida, mot Lilla Värtan. Dessa hus ska i så fall inte störa utsikten, varken för boende på Västerkroken eller Torsvikssvängen. Markförsäljningen skulle kunna ge kapital för arbeten i C/T-området.

Förste inbjuden talare var Staffan Anderberg, tidigare moderat kommunalråd på Lidingö, som talade om själva tanken på en folkomröstning. Han försäkrade först att han inte var med i någon kampanjgrupp.
– Jag tog mig för pannan när jag först hörde att man skulle folkomrösta. Och det verkar ha blivit en fix idé detta med en omröstning. Så nu måste man anstränga sig för att verkligen hitta två frågor att rösta om. Det är helt meningslöst med en omröstning. Här har man samlat in synpunkter från lidingöborna. Och när 5 procent av öns invånare yttrat sig säger man “vi har lyssnat på lidingöborna” varefter man talar om hur man ska agera. Men 95 procent av öns invånare har ju inte sagt något. Min uppfattning är att partierna ska gå till val på vad man tycker. Vad är det som driver en till att ha en folkomröstning? Säg vad ni tycker istället!

Marianne Råberg gick sedan igenom de delar av samrådsförslagen hon var kritisk till. Även om de senaste dagarnas besked gav en viss vägledning var hon fortfarande frågande inför tankarna på att flytta Stockholmsvägen. “Det är ett väldigt ingrepp” mot en väg som funnits där sedan Lidingös första stadsplan från 1913. “Politikerna visar bristande ansvar för Lidingös särart. Man förstår och respekterar inte Lidingös stadsbyggnadshistoria.” Hon kunde dock tänka sig en överdäckning vid mellan broarna vid Torsvik, en utbyggnad av centrum på p-platserna, men inte de stora husen…. sa hon med en rysning.

Sedan lämnade fastighetsmäklaren Jesper Magnusson upplysningar om hur priser kan förändras när områden bebyggs, med tanke på de planer som funnits att byggs på bl.a. Torsviksberget.

Konrad Bergström och Mikael Agerlund, som bor i två hus på Västerkroken, kunde inte i sina drömmar tänka sig att stora hus skulle byggas mellan dem och det sluttande berget mot Islinge. “Det är ett fruktansvärt förslag och jag kommer att gå i personlig konkurs om det byggs framför mitt hus” sa Konrad Bergström. “Man har planerat att bygga på punktprickad mark och utsikten kommer att vändas mot oss”, sa Mikael Agerlund, som nu startat gruppen “Rädda Västerkroken”.

Sören Janstål, från Torsvikssvängen och Lars Hode, som bor på Ordensbacken, var också oerhört kritiska. Lars Hode, som bor vid Björnskogen, förstod inte varför man ska bygga en motorvägstunnel. “Vad är den bra för” frågade han och sa att han kommer att få räkna med flera års sprängningar om tunnelalternativet genomförs.

Efter politikerutfrågningen blev det sedan dags för Olof Buckard att komma med ett avslutsinlägg kallat “Tokvik” där han bl.a. sa, efter att ha träffat en grupp människor i Lund på ett seminarium om kretativa miljöer, att “småskaliga miljöer är de mest utvecklande”. Lidingösidan hoppas, inom kort, kunna återge hela Olof Buckards inlägg.

Under mötet bjöd Paul Lindquist (M) in mötesarrangören Björn Tarras-Wahlberg till ett möte redan nästa måndag, den 23 september. Björn Tarras-Wahlberg var välkommen till stadshuset med en grupp på högst tio personer för en diskussion med kommunalrådet om Centrum/Torsviksfrågor.

Staffan Anderberg: Jag tog mig för pannan när jag hörde talas om folkomröstning.

Staffan Anderberg: Jag tog mig för pannan när jag hörde talas om folkomröstning.

Mikael Agerlund: Jag har startat gruppen "Rädda Västerkroken".

Mikael Agerlund: Jag har startat gruppen "Rädda Västerkroken".

Lars Hode: Vill du bo förtätat - gör ett studiebesök i Norra Djurgårdsstaden.

Lars Hode: Vill du bo förtätat - gör ett studiebesök i Norra Djurgårdsstaden.

Olof Buckard i talarstolen avslutade kvällen med en betraktelse kallad "Tokvik". Politikerna fr.v. Jessica Sjöstedt (KD), Thomas Bengtsson (MP), Daniel Larson (S), Minna Klintz (FP), Lillebil Stuart (L), Kent Ivarsson (C) och Paul Lindquist (M).

Olof Buckard i talarstolen avslutade kvällen med en betraktelse kallad "Tokvik". Politikerna fr.v. Jessica Sjöstedt (KD), Thomas Bengtsson (MP), Daniel Larson (S), Minna Klintz (FP), Lillebil Stuart (L), Kent Ivarsson (C) och Paul Lindquist (M).

Dela Få politikerbesked under "Rädda Lidingös" möte

Kommentarer

Nicole Ekstam 2013-09-28 19:03

Jag vill bara tacka både politikerna och alla besökare som trots det ruggiga vädret kom till mötet denna måndag i Ansgarskyrkan. För mer info besök gärna sidan “Rädda Lidingö” på Facebook. Där är debatten i full gång och där publiceras det senaste, länkar, pressmeddelanden, foton och massor av kommentarer.

Önskar er alla en trevlig helg.

Vänliga hälsningar
Nicole Ekstam

Björn Tarras-Wahlberg 2013-09-17 20:55

Rädda Lidingös partiledarutfrågning i Ansgarskyrkan samlade en rekordpublik på 370 personer. Politkerna fick i förväg tre skriftliga frågor och svaren har först nu börjat komma in. Här är frågorna:

1. Anser du att en folkomröstning är meningsfull?
2. Anser du att en biltunnel ska sprängas genom Herserud?
3. Kan du utlova att den föreslagna utbyggnaden av Torsvik/Centrum INTE kommer att resultera i en kommunalskattehöjning?

Av de sju partildarna har några svarat på dessa frågor.

Miljöpartiets Thomas Bengtsson svarade först av alla med NEJ, NEJ resp JA.

Dvs ingen folkomröstning, ingen kostsam biltunnel samt Ja till löftet om inga skattehöjningar för en ev. förtätning.

Därefter gav Kent Ivarsson, Centern, samma svar, nämligen NEJ till folkomröstning, NEJ till biltunnel under Herserud samt löfte om inga skattehöjningar med anledning av planförslagen.

Moderatledaren Paul Lindquist vill ha folkomröstning om en biltunnel under Herserud kan finansieras med försäljning av byggrätter inom Torsviksområdet. Fråga 2 och 3 är i skrivande stund obesvarade från Paul Lindquist.

Vi räknar med svar från samtliga sju närvarande politker
och gladde oss åt lidingöbornas stora engagemang mot
byggraseriet som ingen Lidingöbo har någon nytta av.

Resutatet skulle bli trängsel, buller, avgaser, minskad trivsel samt sannolikt höjda skatter när kostnaderna för byggande, tillfartsvägar, serviceinrättnignar, dagis och skolor faller ut i framtiden.

Björn Tarras-Wahlberg
För Partipolitiskt Oberoende Aktionsgruppen
Rädda Lidingö – Bevara Torsvik

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google