Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Ev. folkomröstning gäller även Lidingö Centrum, inte bara Torsvik

fredag 4 oktober 2013 14:06

I hörnet Torviksviksvägen/Stockholmsvägen ligger Lidingö Arena. Här föreslås förändring (= den mörkare färgen på husen).

I hörnet Torviksviksvägen/Stockholmsvägen ligger Lidingö Arena. Här föreslås förändring (= den mörkare färgen på husen).

Den eventuella folkomröstning som politiker och tjänstemän nu diskuterar kommer inte enbart att gälla Torsvik utan innefattar även Lidingö centrum. Diskussionen, inte minst på Lidingösidan, har mest handlat om området närmast brofästet, medan resten av de planerade förslagen inte avhandlas i så hög grad. Man kan lätt få uppfattningen att de flesta på ön är eniga om Centrums utformning fram till år 2030.

Lidingösidan har utgått från förslag A och tagit några bilder på tänkta förändringar.

Just nu finns två olika utformningar av folkomröstningsförslag, A respektive B. Förslag B är uppdelat och består av två delar, B1 och B2. Båda dessa alternativ innehåller en bergtunneldragning. Men eftersom nu, sedan en vecka, nästan alla partier är överens om att det inte ska bli en tunnel så är förslag B lite oklart.

Lidingösidan har tittat på de delar av förslagen som i stort sett är samstämmiga vad gäller Centrumområdet. Som alla vet är ju detta enbart ett tjänstemannaförslag som politkerna inte haft någon inverkan på. Men på kommunstyrelsens möte den 23 oktober kommer en diskussion föras huruvida man ska gå vidare, mot en folkomröstning. Till dess måste det finnas åtminstone två klara alternativ. Några debattörer har också sagt att det borde finnas ett nollalternativ med väldigt få ändringar.

Lidingö Arena ligger i hörnet av Torsviksvägen och Stockholmsvägen.

Lidingö Arena ligger i hörnet av Torsviksvägen och Stockholmsvägen.

Utmed Stadshuset på andra sidan Sturevägen läggs en ny byggnad. Stadshusparken flyttas till Stadshusets högra sida.

Utmed Stadshuset på andra sidan Sturevägen läggs en ny byggnad. Stadshusparken flyttas till Stadshusets högra sida.

Den nya stadshusparken läggs framför Stadshusets högra sida.

Den nya stadshusparken läggs framför Stadshusets högra sida.

På denna sida av Sturevägen byggs en ny byggnad, en bit ifrån Södra Kungsvägen.

På denna sida av Sturevägen byggs en ny byggnad, en bit ifrån Södra Kungsvägen.

Bilden tagen från rondellen vid OKQ8. Utmed Stadshusets östra sida byggs en ny byggnad. På motsatta sidan, där Lidingö Tidning ligger, byggs nya hus (den mörka färgen).

Bilden tagen från rondellen vid OKQ8. Utmed Stadshusets östra sida byggs en ny byggnad. På motsatta sidan, där Lidingö Tidning ligger, byggs nya hus (den mörka färgen).

Till vänster och höger på Lejonvägen byggs nya hus.

Till vänster och höger på Lejonvägen byggs nya hus.

Framför Stadshuset byggs ett nytt hus.

Framför Stadshuset byggs ett nytt hus.

Stadshusparken flyttas och området bebyggs. Stadshusparkeringen får en byggnad och polishuset förändras/byggs på.

Stadshusparken flyttas och området bebyggs. Stadshusparkeringen får en byggnad och polishuset förändras/byggs på.

Bilarna ska ner i källaren och nya hus byggas på stadshusparkeringen. Polishuset förändras.

Bilarna ska ner i källaren och nya hus byggas på stadshusparkeringen. Polishuset förändras.

Stadshusparken flyttas till högra delen av Stadshusets framsida.

Stadshusparken flyttas till högra delen av Stadshusets framsida.

Dela Ev. folkomröstning gäller även Lidingö Centrum, inte bara Torsvik

Kommentarer

Björn Tarras-Wahberg 2013-10-05 16:23

0-alternativ efterfrågas, säg NEJ till 84 resp 52 nya jättebyggnader!

Var finns logiken?

Vårens omfattande samrådsförfarande med informationsmöten i Stadshuset, gå-turer på Torsviksplatån, filmer och ett omfattande broschyrmaterial gav till resultat att 75 procent önskar lägre grad av förtätning eller oförändrat läge, varav 50 procentenheter av dessa vill ha en lägre grad av förtätning jämfört med idag.

Varannan person önskar alltså mindre trängsel än idag. Har kommunledningen tagit intryck av detta?

De senast presenterade förslagen för Centrum/Torsvik från 26/9 pekar åt ett helt annat håll.

Folkomröstningsalternativ A redovisar en karta med 52 nya gigantiska byggnader och förslaget B2 med bevarad Stockholmsväg och utan längorna nedanför Torsviksberget på slänten till Norra Kungsvägen redovisar 84 nya jättebyggnader, varav så många som 9 på Torsviksplatån – trots löften om inga byggnader där.

Märk också att flera av dessa nya byggnader är jättelika och i verkligheten skulle delas upp på flera byggnader. Det innebär att siffrorna 52 resp 84 skulle öka betydligt.

Var finns det alternativ som flest Lidingöbor röstade på? Var finns 0-alternativet? Ingen utbyggnad eller samma som idag, var finns det alternativet?

Redan den 23 oktober skall kommunstyrelsen besluta om vi skall påtvingas en folkomröstning i maj nästa år. Om så blir fallet är det nödvändigt att ha ett tredje alternativ, ett 0-alternativ som innebär ingen utbyggnad alls.

Om det blir en folkomröstning kräver Rädda Lidingö ett alternativ 3, ingen utbyggnad fram till Lidingö Centrum. (Men satsning på bostäder i eftersatta regioncentra).

Det gick ju vid kärnkraftsomröstningen att ha 3 alternativ så det borde gå ännu bättre här där det verkligen behövs.

Utan detta 0-alternativ skulle hela omröstningen förfelas.

Det enklast och bästa vore dock att låta väljarna ta ställning i kommunalvalet om mindre än ett år.

Politiskt oberoende aktionsgruppen Rädda Lidingö – Bevara Torsvik

Bosse 2013-10-04 21:53

Det vi vet efter samrådet är att drygt 75 % av lidingöbornas svar vid samrådet visar att man antingen inte vill ha någon förändring alls eller så vill man ha ett småskaligt alternativ med låg befolkningsutveckling. Inget sådant förslag redovisas nu. Tjänstemännen och de styrande politikerna anser tydligen nu att de kan ignorera resultatet av samrådet.

Det hela liknar idag en cirkus där tjänstemännen och Moderaterna om varandra i media kommer med olika utspel och förslag till ändringar av tidigare ännu mer katastrofala förslag. Av någon anledning anser sig nu tydligen tjänstemännen och Moderaterna arbeta under stor tidspress för att komma fram till någon form av beslut redan den 23/10 i Kommunstyrelsen.

Naturligtvis finns det nu ingen som helst anledning att hafsa fram förslag som dessutom inte uppfyller resultatet av samrådet.

Det räcker med att de styrande politikerna hittills i onödan spenderat över 27 mkr av våra skattepengar på förslag som skulle varit katastrofala för Lidingö om de skulle ha genomförts.

Någon ev. folkomröstning skall naturligtvis inte genomföras innan Lidingö stad redovisat ett förslag som uppfyller resultatet av samrådet.

Staffan Anderberg 2013-10-04 16:39

Intressant artikel, som belyser det märkliga spel som måste bedrivas för att åstadkomma en folkomröstning. Förslag B enligt tjänstemannaversionen innehåller ”Exploatering 3 punkthusen Torsvikssvängen”. Men enligt det moderata pressmeddelandet vill man göra denna exploatering. Därför måste Förslag A kompletteras med detta. Striden kommer uppenbarligen att handla om hur förslag A skall utformas, medan förslag B i stort sett skall vara avskräckande.
När man studerar de båda alternativen, så blir det allt mer uppenbart hur horribelt det är att tvinga fram en folkomröstning. Men det är tryggt att vare sig man röstar på A eller B, så får stadshuset vara kvar och Lejonvägen förblir i oförändrat läge. Lite svårare är det att välja mellan ”Exploatering östra sidan Lejonvägen” och ”Förtätning Stockholmsvägen”.
Det är hög tid att avskriva folkomröstningen och ägna krafterna åt att få fram ett attraktivt förslag att gå till val på.

Staffan Anderberg

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google