Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Blir det folkomröstning?

söndag 29 september 2013 21:50

Förslag A, där ett X betyder att fastigheten inte ska byggas. Illustration: Lidingö stad

Förslag A, där ett X betyder att fastigheten inte ska byggas. Illustration: Lidingö stad

Centrum/Torsvik. Vid mötet i Ansgarskyrkan, som “Rädda Lidingö” arrangerade den 16 september ställdes tre frågor till de sju politiska partier som satt på podiet. Partiernas företrädare har, i efterhand, lämnat skriftliga svar på frågorna. Lidingösidan har tagit del av svaren och redovisar dem här nedan. I torsdags kväll fick öns politiker en presentation, från stadens tjänstemän, av möjliga folkomröstningsalternativ. De tre illustrerade förslagen, A, B1 och B2, visas här. I fredags så meddelade Moderaterna att de nu säger nej till tunnel under Torsvik, men deras tidigare lämnande svar (på fråga 1) har inte här nedan ändrats i redovisningen vad gäller just folkomröstnngen.

Här nedan följer alltså redovisningen av de politiska partiernas svar.

Den första frågan av de tre löd: Anser ni att en folkomröstning är meningsfull?
FP: Folkpartiet har i ett tidigare skede tagit ställning för en folkomröstning. Utvecklingen av Centrum- Torsvik är en väsentlig fråga om Lidingös utveckling. Det är därför ingen orimlig tanke att ha en folkomröstning i frågan.

M: Vi undersöker för närvarande om det fortfarande är möjligt att finansiera en tunnel för att minska bullret och förbättra miljön i Torsvik med byggrätter i området mot bakgrund av att vi nu har tagit ställning mot att bygga bostäder på Torsviksberget och Flaggberget. Om så är fallet anser vi att det är rätt att underställa det förslaget lidingöborna i en folkomröstning.

L: En folkomröstning är utlovad av majoriteten och är fortfarande väldigt viktig, förutsatt att det blir två tydligt olika alternativ, där ett är ett verkligt minimialternativ, som inte efteråt blir föremål för felaktiga tolkningar som utvidgar byggandet för att alternativet är otydligt. Om majoriteten inte behöver bekänna färg i god tid före valet är risken stor att man försöker tysta ner frågan i valrörelsen och istället försöker driva igenom sina massexploateringsplaner efter valet, när det kan vara omöjligt att påverka frågan under de närmaste fyra åren. Folkomröstning före valet gör att Lidingöborna kan agera i valrörelsen om M et consortes vägrar att ta hänsyn till folkomröstningsresultatet. Jämför med tidigare M-löftet om att ny väg norr om Lidingöbanan mellan Skärsätra och Högberga, efter mycket kraftig folklig kritik, skulle vara en död fråga. Efter några år dök den vägdragningen upp igen i samband med nya Översiktsplanen och området utmärks nu i ÖP som tänkbart vägområde. M är tyvärr inte att lita på.

MP: Nej, en folkomröstning är inte meningsfull. De borgerliga partierna (och kanske S) diskuterar två alternativ, av vilka inget kan bli bra. De berättar om mycket som de inte vill och säger sedan inte så mycket mer.

KD: Skulle det vara så att samtliga partier kan enas kring en enda linje så är det självklart inget självändamål att hålla folkomröstning, men så länge exempelvis bergtunnelfrågan finns kvar på agendan så får vi nog konstatera att en folkomröstning blir nödvändig.

C: Vi vill helst undvika en folkomröstning med hänvisning till att samrådet givit ett så entydligt resultat vilket vi politiker borde rätta oss efter. Men en folkomröstning kan bli nödvändig om frågan om en bergtunnel och en hård exploatering av bostäder fullföljs av något eller några partier.

S: Vi tycker inte att frågan lämpar sig för folkomröstning. Den är alltför komplex och det går inte att formulera två tydliga alternativ, där alla partier kan ställa sig bakom något av dem.

Den andra frågan av de tre löd: Anser ni att en biltunnel ska sprängas genom Herserud?
FP: Folkpartiet har ännu inte tagit ställning till huruvida vi förordar en tunnel eller inte under Herserud. Det är en god idé, men ett högriskprojekt. Det är därför sannolikt ogenomförbart.

M: Säger nej till biltunnel, enligt ett pressmeddelande från fredag 27 september.

L: Biltunnel är alldeles för dyrt och behövs inte. Istället görs en enklare överdäckning av Torsviksdiket mellan dagens viadukter.

MP: Nej, en bergtunnel kan inte vara aktuell.

KD: Vi vill inte ha någon bergtunnel.

C: Nej, vi vill inte bygga en bergtunnel.

S: Vi har ännu inte tagit ställning eftersom vi ännu inte fått allt underlag.

Den tredje och sista frågan löd: Kan ni utlova att den föreslagna utbyggnaden av Torsvik/Centrum int kommer att resultera i en kommunalskattehöjning?

FP: Har inte lämnat något svar.

M: Vi har hela tiden deklarerat att de infrastruktursatsningar som omfattas av projektet ska finansieras genom försäljning av byggrätter, gatukostnadsersättningar och VA-anslutningsavgifter. Projektet kommer därmed inte att belasta skattebetalarna. Däremot innebär nya invånare ökade skatteintäkter. Självfallet kostar dessa också i kommunal service (skolor, äldreomsorg, m.m.), men en utredning som gjordes i samband med översiktsplanen visar att de ökade kostnaderna respektive skatteintäkterna tar ut varandra. Så svaret på frågan är att det inte kommer att leda till någon skattehöjning.

L: Lidingöpartiet avser inte att satsa skattepengar på en utbyggnad av Centrum/Torsvik. Det är därför vi bara kan acceptera ett synnerligen måttligt alternativ, avsevärt småskaligare än de alternativ som majoriteten hittills har visat upp.

MP: Nej, vi föreslår ingen utbyggnad att betalas med skatteintäkter. Det vore inte rimligt eller ekonomiskt hållbart att utveckla Lidingö stad ett sådant sätt.

KD: Jag (Jessica Sjöstedt, Lidingösidans anm.) uttryckte förvisso väldigt tydligt under utfrågningen att jag garanterar att det inte blir någon skattehöjning mad Centrum/Torsviksprojektet, så svaret på frågan är ett tydligt JA.

C: Har inte lämnat något svar.

S: Vi har ännu inte tagit ställning eftersom vi ännu inte fått allt underlag.

Folkomröstningsalternativen i text. Förslag B består av två förslag som skiljer sig när det gäller Stockholmsvägens sträckning. Illustration: Lidingö stad

Folkomröstningsalternativen i text. Förslag B består av två förslag som skiljer sig när det gäller Stockholmsvägens sträckning. Illustration: Lidingö stad

En skiss på förslag A. De lilafärgade fastigheterna ska byggas enligt förslaget. Illustration: Lidingö stad

En skiss på förslag A. De lilafärgade fastigheterna ska byggas enligt förslaget. Illustration: Lidingö stad

Förslag B1, där Stockholmsvägen fått en ändrad dragning. De brunfärgade fastigheterna ska byggas enligt förslaget. Illustration: Lidingö stad

Förslag B1, där Stockholmsvägen fått en ändrad dragning. De brunfärgade fastigheterna ska byggas enligt förslaget. Illustration: Lidingö stad

Förslaget B2, där Stockholmsvägen inte flyttas. De brunfärgade fastigheterna ska enligt förslaget byggas. Illustration: Lidingö stad

Förslaget B2, där Stockholmsvägen inte flyttas. De brunfärgade fastigheterna ska enligt förslaget byggas. Illustration: Lidingö stad

Dela Blir det folkomröstning?

Kommentarer

Björn Tarras-Wahberg 2013-10-03 10:25

Tack Jan Sjöberg och Lidingösidan!

En mycket bra redogörelse för de tre politiska partiernas ståndpunkter i tre avgörande frågor för Lidingöborna.

Björn Tarras-Wahlberg
Rädda Lidingö – Bevara Trädgårdsstaden

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google